Toiminnna ytimessä hyvinvointi ja eläimet

Eläinten hyvinvointi, eettinen kohtelu, ekologisuus ja ihmisten välinen tasa-arvo ovat meille tärkeitä arvoja

Eläinten hyvä elämä

Ronivaaran tilan jokainen eläin – hevonen, koira, lammas, kana – on yksilö, jolla on nimi ja tarina. Tilan eläimillä on mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen, puhtaaseen ja turvalliseen asuinpaikkaan, sekä tauotettuun, kohtuulliseen työskentelymäärään.

Ruska Laukan hevoset asuvat pihatoissa ja saavat toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä laumoissa.

Eläinten kouluttamisessa käytämme ainoastaan eettisiä, uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvia menetelmiä, ja seuraamme aktiivisesti alan kehittymistä ja olemme esimerkkikohteena useissa hevosten hyvinvointia käsittelevissä hankkeissa ja saaneet hyviä arvioita auditoinneissa.

Standardimme eläinten hyvinvoinnille ovat eläinsuojelulain ja -asetusten minimitasoa huomattavasti korkeammat.

Ruska Laukalla on Business Finlandin Suitanable Travel Finlandin meriki osoituksena vastuullisena matkailupalvelujen tuottamisesta. Yritys on myös SRL:n hyväksymä laatutalli, Suomen vaellustallien liiton jäsen ja Green Care Finlandin, HETI Horses in Education and Therapy International jäsen.

Ruska Laukka talli, Lammasvoimat; Lempi, Milla Magia, Täplä ja Matami Mimmi
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

työskentelyämme ohjaavat

Uskomme Ruska-Laukassa vahvasti eläinten hyvinvointiin ja eettiseen kohteluun sekä ihmisten väliseen tasa-arvoon. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että me kaikki viihtyisimme ja kokisimme itsemme osaksi Ronivaaran väkeä  – oma tärkeä paikkansa on asiakkailla, eläimillä kuin työntekijöilläkin.

Asiakkainamme käy paljon paitsi matkailijoita ja ratsastuskoululaisia, myös haavoittuvassa asemassa olevia erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä. Erityisesti heille osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen on sydämen asiamme.

Voimaannuttava talliyhteisö – kuin mummola

Ronivaara on kuin mummola – yhteisö, johon jokainen kuuluu omana itsenään ja haluamallaan tavalla. Talliyhteisöön kuuluminen ja siinä toimiminen on voimaannuttava kokemus, rentouttaa, antaa mahdollisuuksia mielen lukkojen avaamiseen ja voimia arjen haasteisiin.

Talliyhteisö on positiivinen ja salliva. Voit tulla juuri sellaisena kuin olet, tulla kuin mummolaan. Viihtyisä talliympäristö on hyvä paikka harjoitella ryhmässä toimimisen taitoja ja sosiaalisia tilanteita ja rentoutua itsekseen ja rauhassa eläinten kanssa.

Kaikki voivat osallistua. Osallistumista tukeva maatilaympäristö on toimintamme kivijalka. Tallirakennus ja pihapiiri ovat esteettömiä. Esimerkiksi ratsaille nousuun on käytössä hevos- ja asiakasystävällinen ramppi.

Huolehdimme toisistamme. Talliporukan kesken on hyvä yhteishenki ja olemme kaikki tasa-arvoisia. Kohtelemme eläimiä, työkavereita ja asiakkaita ystävällisesti.

Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa
Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

Ekologinen vastuu

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on osa Ronivaaran tilan toimintaa. Tilan alueella on hoidettuja pelto- ja metsälaitumia, hoidettu kosteikkoaluetta, perinnebiotooppiniittyjä, sekä kunnostettu puro. Laiduntavat hevoset ja lampaat edesauttavat useiden perinteisten niittykasvien säilymistä.

Kaikki aktiviteettimme toteutetaan lihasvoimin. Retkillä ei käytetä moottoroituja kulkuvälineitä. Kannustamme asiakkaitamme ja työntekijöitämme mahdollisuuksien mukaan yhteiskuljetuksiin ja kimppakyyteihin, joita järjestämme myös itse.

Hevosten pihattoasuminen on paitsi hevosten hyvinvointia edistävä, myös ekologisesti kestävä ratkaisu. Esimerkiksi lämmitys- ja valaistuskulut sekä kuivikkeen määrä ovat pihattoasumisessa perinteistä talliasumista merkittävästi pienempiä. Kaikessa rakentamisessa ja korjaamisessa pyrimme suosimaan kierrätysmateriaaleja.

Teemme yhteistyötä eri paikallistahojen kanssa eri osa-alueilla ja pyrimme hankkimaan materiaaleja ja raaka-aineita paikallisesti. Ronivaaran tilan vastuullisuutta on myös halu vaalia suomalaisia alkuperäisrotuja.
Tilan ratsastus- ja hevosohjelmapalvelut toteutetaan suomenhevosilla, lisäksi lampaat ja kanat ovat suomalaisia alkuperäisrotuja.
Pyrimme myös säilyttämään erilaisia perinteisiä työkaluja ja -menetelmiä. Tilalta löytyy esimerkiksi perinteinen sepän paja työkaluineen.

Turvallisuus

Jokapäiväisessä toiminnassamme huomioimme erityisesti hygienian, meidän kaikkien terveyden suojaamisen sekä turvallisuusasiat eläinten kanssa toimiessa. Kaikilla työntekijöillämme on eläinalan ammattitutkinto tai -koulutus, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn eläinten kanssa.

Meillä on riittävä määrä henkilökuntaa suhteessa tilalla oleviin eläimiin ja vieraileviin asiakkaisiin. Pidämme erittäin tärkeänä myös sitä, että kaikki asiakastyössä käytettävät eläimemme on koulutettu tehtäviinsä.

Asiakkaille tarkoitetut suojavarusteet, kuten turvaliivit ja ratsastuskypärät, ovat ajan tasalla ja huollettuja. Asiakkaiden ohjeistus varusteiden käyttöön ja eläinten turvalliseen ja eettiseen kohteluun kuuluu jokaiseen ohjelmaan ja palveluun.
Aktiviteetit toteutetaan pienryhmissä, joka mahdollistaa yksilöllisen ja kiireettömän kokemuksen.

Ruska Laukan talli, kesäleiriläisten puuhia hevosten kanssa Ruka-Kuusamossa
Ruska Laukka tallin Suomenhevosia kesäyössä Ruka Kuusamossa

Jäsenyydet, hyväksynnät ja sertifikaatit

Meille on myönnetty Suomen ratsastajainliiton laatutalli-luokitus. SRL:n Laatutallit ovat esimerkkejä hyvin toimivista yrityksistä, jotka ovat ovat ammattimaisesti hoidettuja niin tilojen, ympäristön kuin hevosten hyvinvoinninkin suhteen. Lue lisää laatutalleista.

Meidät on rekisteröity Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin.

Olemme saaneet syyskuussa 2020 Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisesta toiminnasta. Olemme sitoutuneet noudattamaan STF-Finlandin kestävän matkailun periaatteita.

Noudatamme toiminnassamme seuraavia eettisiä suosituksia ja ohjeita:

  • Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeet
  • Suomen Ratsastajain Liiton ohjeet
  • Green Care Finlandin ohjeet
  • Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen ohjeet
  • Koirat Kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry:n ohjeet
  • HETI – Horses in Education and Therapy International -ettiset ohjeet
  • Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita