Eläimet kuntoutumisen tukena

Ronivaaran tilan ympäristö eläinystävineen tukee kasvua, kuntoututumista ja sosiaallista kanssakäymistä.

Yhteisöllistä kuntotus

Ronivaaran eläinavusteinen kuntoutuksessa käytetty menetelmä on sosiaalipedagoginen, joka tarkoittaa talliyhteisössä tapahtuvaa vuorovaikutustyöskentelyä hevosen, asiakkaan, ohjaajan ja talliyhteisön kesken. Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan tavoitteena tukea asiakkaan hyvinvointia ja sosiaalista kasvua.

Sosiaalipedagoginen eläintoiminta laajentaa käsitettä kaikkiin vuorovaikutustyössä käytettävissä oleviin eläimiin. Harrastetoiminnasta sosiaalipedagogisen eläintoiminnan erottaa toiminnan tavoitteellisuus. Jokaiselle ryhmälle ja/tai asiakkaalle on määritelty omat, kuntoutukselliset tai henkilökohtaista kasvua ja toimintakykyä tukevat tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa.

Kun tarvitset kuntoutusta, eläinavusteinen kuntoutumisjakso voi auttaa sinua esimerkiksi itseluottamuksen rakentamisessa ja paluussa työelämään. Ronivaaran toiminta voi olla suunnitelmallista yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä tai harrastustoimintaa. Ryhmiä on mm. päiväkoti, ala-aste- ja yläkouluikäisille, sekä eri-ikäisille ja elämänvaiheessa olevilla aikuisille.

Ruska Laukassa on toteutettu sosiaalipedagogista hevostoimintaa jo vuodesta 2013 saakka, tilalla on myös perehdytetty alan opiskelijoita eläinavusteiseen toimintaan vuosien varrella. Tallin toimintaperiaatteisiin yhteisöllisyys ja elämyksellisyys ovat kuuluneet aina, vuodesta 2006 kun talli on perustettu.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Ympäristö motivoi

Tavoitteellinen ammattilaisten toteuttama eläinavusteinen toiminta on motivoivaa ja sitä kautta parantavaa, kuntouttavaa, voimaannuttavaa, vahvistavaa, ennaltaehkäisevää sekä kasvattavaa.

Eläinavusteisen toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Tilan tavallisessa arjessa on monia kuntouttavia asioita.
Osallistuminen tilan askareisiin yhdessä muiden kanssa on voimauttavaa toimintaa, joka soveltuu, niin vierailijoille, kuntoutujille kuin ikäihmisillekin.

Askareissa noudatetaan tilan luonnollista vuoden kiertoa, ja aidossa ympäristössä oikeiden töiden tekeminen onkin usein huomattavasti perinteisempiä kuntoutusympäristöjä motivoivampaa

Sosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Yhdessä, eläinystävien kanssa

Eläintyökaverit ja aktiviteetit, valitaan aina asiakastilanteen ja asiakkaan tavoitteen mukaan. Voimme kulloiseenkin työskentelyyn valittujen eläinystävien kautta vaikuttaa toiminnan vaikuttavuuteen, haasteellisuuteen ja sisältöön asiakkaalle. Sekä hevosissa että koirissa jokaiseen asiakastilanteeseen voidaan valita juuri siihen hetkeen ja asiakkaan/ryhmän tavoitteeseen sopiva yksilö.

Hevosten ja koirien erilaiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet antavat erityisesti ryhmätilanteissa ammattilaiselle mahdollisuuden esimerkiksi tehdä näkyväksi haluttuja asioita, jotta niitä päästään yhdessä sanallistamaan ja purkamaan.

Mitä se on?

Eläinavusteinen kuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa tavoitteellista toimintaa maatilaympäristössä erilaisten eläinten kanssa.

Eläintoiminta voidaan määritellä osaksi sosiaalista kuntoutusta, jonka yleisiä tavoitteita ovat esimerkiksi syrjäytymisen ennaltaehkäisy, asiakkaan toimintakyvyn ja osallistumisen paraneminen sekä osallisuuden kokemukset.

Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen pärjääminen sekä jaksaminen vahvistuvat toiminnan myötä.  Oleellista on kannustava, kunnioittava ja aito vuorovaikutus osallistujien kesken.

Toiminnassa on tärkeässä asemassa myös yhteisöllisyys ja elämyksellisyys, jotka tarjoavat mahdollisuuksia erilaisiin kokemuksiin ja onnistumisiin, sekä niiden jakamiseen turvallisessa vuorovaikutusympäristössä.

Erilaiset, vuorovaikutustyöhön huolellisesti koulutetut eläimet mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Vilkkaat ja nopealiikkeiset kanat ovat hyvin erilaisia kohdattavia, kuin lempeät suomenhevoset.
Rauhallisesti lähestyvät ja rapsutuksia rakastavat lampaat toimivat tehokkaina tähän hetkeen maadoittajina. Aktiiviset ja taitavat koirat puolestaan ovat aina valmiina lähtemään mukaan mitä erilaisimpiin seikkailuihin.

”Täällä on mukava olla, kun saan olla ryhmässä ja minusta pidetään
vaikka olen erilainen.”

aikuinen hevostoiminta-asiakas
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Miten se toimii?

Koulutetut ohjaajat mahdollistavat ja tukevat asiakkaan ja eläimen välistä vuorovaikutusta. Käytännössä se voi tarkoittaa erilaisia eläinten kanssa suoritettavia tehtäviä, eläinten käyttäytymisen tarkkailua, niiden hyvinvoinnista huolehtimista, agilitya, maastakäsittelyä, ratsastusta, metsäretkiä, erilaisia tunnetaito- ja rentoutumisharjoituksia jne.

Toiminnassa käytettävät aktiviteetit ja eläimet valitaan aina kulloisenkin tavoitteen ja asiakkaan mukaan. Eläinlajeilla ja eläinyksilöillä on erilaisia vahvuuksia toiminnassa, ja näitä hyödyntäen pystymme valitsemaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivat eläintyökaverit tai menetelmät. Tilan eläimet ovat koulutettu toimimaan vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Kenelle toiminta sopii?

Eläinavusteinen kuntoutus- ja toiminta sopii kaikenikäisille erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille sekä aikuisille. Eläintoimintaa voidaan tehdä sekä yksilö-, pari- että ryhmätyöskentelynä asiakkaan tavoitteita tukien.

Suunnitelmallisella eläintoiminnalla on havaittu olevan positiivinen vaikutus moniin, varsinkin autisminkirjon aiheuttamiin haasteisiin asiakkaiden elämässä. Monipuolinen tekeminen ja eläinavusteinen työskentely tukee aivan erityisellä tavalla ihmisten hyvinvointia, kuntoutumista, mielenterveyttä ja jaksamista.

Myös ulkoilun ja liikkumisen osuus päivästä kasvaa aivan huomaamatta maatilaympäristössä touhuamalla. Usein koko perhe hyötyy lapsen/nuoren käynneistä parantuneena yleisenä mielialana, parempana vuorovaikutuksena, jopa käytöshaasteiden pienenemisenä.

miten mukaan?

  • Voit tulla itsemaksavana (lähetteellä tai illman) tai maksusitoumuksella mm. sosiaali- tai terveydenhuollosta tai koulupuolelta
  • Sosiaalipedagogista hevostoimintaa, eläinavusteista toimintaa sekä nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä
  • Toiminnasta tehdään aina yksilöllinen suunnitelma
  • Toiminta ei kuulu kela-korvaavuuden piiriin
  • Jos olet kiinnostunut toiminnasta tai koet että siitä olisi hyötyä läheisellesi, kysy Sannalta eri vaihtoehto ja mahdollisuuksia maksusitoumukseen
Sosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa