Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Intensiivinen työskentely perheiden kanssa monipuolisin menetelmin, turvallisessa yhteisössä eläinten kanssa.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Perheelle sopivat palvelut

Perhetyö ja tukipalvelut suunnitellaan aina perheen tai asiakkaan tarpeen mukaan. Alussa työskentely voi olla tiivistäkin.  Asiakkaina voi olla lastensuojelun, lapsiperheiden, perhetyön tai sosiaalipalvelujen perhetyön asiakkaita; perheitä tai yksilöitä, joiden pärjäämistä ja kuntoutumista palvelu tukee hyvin.

Tuotamme sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset perhepalvelut. Käytämme työssä monipuolisia ratkaisukeskeisiä, sekä perinteisiä, että eläinavusteisia mentelmiä.

Lähityöskentely toteutetaan sovitusti osittain perheessä ja osittain toiminnallisen kuntoutuksen keinoin eläin- ja luontoavusteisesti. Asiakkaina voi olla lastensuojelun, lapsiperheiden, perhetyön tai sosiaalipalvelujen perhetyön asiakkaita.

Olemme aluehallintovirastoon rekisteröity yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja, joka on myös hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuottajarekistereihin.

Perhetyö

Työskentelyn tavoite on perheen elämänhallinnan lisääminen, voimavarojen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Keskeinen tavoite on lapsen kasvun ja kasvuympäristön vahvistaminen monipuolisin menetelmin. Vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen tuki ovat myös keskeisessä asemassa työskentelyssä.

Haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden ja lasten hyvinvointia tuetaan ohjauksella ja osallistavalla toiminnalla. Tavoitteena on turvata lapsen hyvinvointi sekä tukea vanhemmuutta.

Työskentely voi sisältää yksilötapaamisia, perhetapaamisia, verkostotyöskentelyä ja ryhmätyöskentelyä, eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä. Työskentelyote on toiminnallinen, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Tärkeässä roolissa on myös vuorovaikutus ja dialogisuus. Käytämme mahdollisuuksien mukaan eläin ja luontoavusteisia menetelmiä.

Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa
Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

tehostettu perhetyö

Tuotamme sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset tehostetun perhetyön palvelut. Tehostetun perhetyön työskentely on intensiivisempää ja pitkäjänteisempää kuin perhetyössä. Toiminnan tavoitteena on vakauttaa perheen tilannetta, arvioida perheen tuen tarvetta ja reagoidaan siinä tapahtuviin muutoksiin nopeasti.

Tehostettu perhetyö sisältää ohjausta, tukemista ja käytännön auttamista, samat elementit kuin perhetyön palvelu, mutta työskentely on intensiivisempää ja työssä on mukana myös työpari ja tiimi.

Tehostettua tukea voi olla myös lapsiperheiden tuki tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ja harrastamisen tukeminen. Kouluikäisten perhetyön tavoitteita voivat olla mm. mielenterveyden ja jaksamisen tuki ja vahvistaminen. Moniammatillisessa verkostossa työskennellen pystymme tukemaan asiakkaan integroitumista kouluun sekä koulun loppuun suorittamista tai kouluun palaamista. Palvelu tapahtuu asiakkaan omassa elämänpiirissä.

Työskentely toteutetaan sovitusti osittain perheessä ja osittain toiminnallisen kuntoutuksen keinoin eläin- ja luontoavusteisesti. Voi sisältää myös vanhempien ohjausta ja sekä perheen jäsenten kanssa tapahtuvaa terapeuttinen työskentelyä.

” Tämä on juuri meidän näköistä kuntoutusta.”

Perheen Äiti
Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa