Eläinavusteinen toiminta

Turvalliset eläimet kuntoutumisen tukena, sosiaalistajana ja ammattilaisten työkaverina.

Eläinavusteisuus käytännössä

Ronivaarassa eläinavusteinen toiminta on kiinteä osa kuntoutus- ja tukitoimintaa. Eri eläinlajit ammattilaisten työkaverina tarjoavat kuntoutujille ja perhetyön asiakkaille ehjääviä ja kuntouttavia kokemuksia.

Usein eri eläinten kanssa toimiminen tuo työskentelyyn aivan uusia ulottuvuuksia. Eri eläinlajeilla on omat vahvuutensa asiakkaan kuntoutumisen tukena. Ronivaaran eläintyökavereista löytyy turvalliseten suomenhevosten ja pienten shetlanninponien lisäksi hellyttäviä lampaita ja koiria. Lisäksi tilalla on kanoja ja kissoja, jotka osallistuvat aktiivisestikin työskentelyyn näin haluteessaan.

Ruska Laukka talli, Ronivaaran työnäytön suorittanut kuntoutuskoira Lilli Ruka-Kuusamossa

” Aina tallille tullessa iloisina vastaan tulevat koirat laukaisevat alkujännityksen ja omista asioista on helpompi puhua koiraa rapsutellessa.”

Koululaisryhmän opettaja
Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Eläimen läsnäolo rohkaisee ja rauhoittaa

Eläinten läsnäolo rentouttaa, lampaita, kissoja ja koiria on helppo lähestyä ja rapsutella. Lämmin vuorovaikutussuhde eläimen kanssa laskee verenpainetta, parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja lisää kehon mielihyvähormonien tuotantoa.

Eläinavusteinen toiminta voi olla yksilötyöskentelyä joko kuntoutus- tai virkistysmielessä, tai pienryhmätyöskentelyä esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen tavoittein. Koirien kanssa voidaan tarvittaessa lähteä talliympäristöstä työskentelemään eri ympäiristoihin, keskustan liiketilaan, kotikäynneille, vaikkapa itsenäistä liikkumista tai asiointikäyntejä harjoittelemaan.

Monipuoliset eläintyökaverit

Eläinavusteine työskentely perustuu ammattilaisen ohjaamaan vuorovaikutukseen eläinten kanssa. Työskentelyssä käytetyt eläimet ovat työhönsä koulutettuja ja siihen soveltuvaksi todettuja. 

Eläimet toimivat myös luonnostaan motivoivana liikkeelle panevana tekijänä, esimerkiksi ulos lähteminen on usein helpompaa kun mukana on eläintyökaveri.


Ruska Laukka talli, Lammasvoimat; Lempi, Milla Magia, Täplä ja Matami Mimmi