Ronivaaran toiminnan keskiössä

Yhteisö, yhdessä tekeminen ja kokeminen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ydin

Toiminnallisuus on hevostoiminnan ydin, jonka on huomattu vaikuttavan eniten asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen. Eläinten kanssa toiminta motivoi ja tukee henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista.

Yhteisöllisyys syntyy talliyhteisön kautta, jossa kaikki asiakas, ohjaaja ja hevonen ovat jäseniä. Vuorovaikutus yhteisön jäsenten kanssa on luontevaa, kukin osallistuu siihen omalla tasollaan.

Vuorovaikutus ja elämyksellisyys ovat avainasemassa sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Talliyhteisö ja sen eläimet ammattilaisten ohjaamana tarjoavat monipuolisen ympäristön kuntotumista tukevaan ilmaisuun ja vuoropuheluun, vaikka tavallisesti itseilmaisussa olisikin haasteita. Toiminnallisuus luontoympäristössä helpottaa myös vuorovaikutussuhteen muodostumista ja yksilöllistä kasvua.

Vuoropuhelua ja ajatuksenvaihtoa

Ronivaaran sosiaalipedagogisessa toiminnassa on tärkeää sekä ihmisten, että eläinten osallisuus ja toimijuuden vahvistaminen.
Meillä sosiaalipedagogisessa eläintoiminnassa myös eläimillä on tärkeä rooli ohjaajan työparina ja he yhdessä mahdollistavat aidon vuorovaikutuksen, dialogisuuden näiden kolmen välillä.

Toinen tärkeä rooli toiminnassa asioiden yhteisellä pohdiskelulla, uusien ajatusten ja toimintatapojen tunnistamisella, vaihtoehtojen miettimisellä. Reflektio on luonteva osa toimintaa, ja olennainen osa toiminnan edistymiselle tai kuntoutumiselle. Toteutetaan kunkin asiakkaan iän ja toimintakyvyn mukaan.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentelyote

Ratkaisukeskeinen työskentelyote on maanläheinen, positiivinen ja voimavaroja korostava työskentelyote, jossa korostuu toiveikkuus ja luovat ratkaisut.
Työskentelyn painotus on ratkaisun löytymisessä tai päämäärän tavoittamisessa nykyisin käytössä olevin resurssein. Ajatus on tästä eteenpäin, ja haasteita tarkastellaan käytännöllisestä näkökulmasta.

Eläimillä on myös peruspositiivinen suhtautuminen kohdata erilaisia tilanteita ja haasteita, ja ennen kaikkea ilmiömäinen kyky elää tässä hetkessä, sekä löytää siitä positiivisia asioita. Me pyrimme työskentelyssämme samaan, innostavalla ja luovalla työskentelyotteella.

Toteutamme työskentelyotetta eri-ikäisten asiakkaiden kanssa ikään soveltuvin menetelmin. Asiakkaan sen hetkiset voimavarat ja jaksaminen huomioon ottaen, haluamme vahvistaa asiakkaan omaa pärjäämistä ja tulevaisuususkoa.

Vastuullista toimintaa

Olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä eläinten hyvinvoinnin ja vastuullisuuden kehittämisessä vuodesta 2016. Meille on myönnetty Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisesta toiminnasta. Olemme sitoutunut noudattamaan STF-Finlandin kestävän matkailun periaatteita.

– SRL:n hyväksymä ja valvoma talli, noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Suomen Ratsastajain Liiton, Green Care Finlandin, Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen, Koirat Kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry:n sekä HETI – Horses in Education and Therapy International eettisiä suosituksia ja ohjeita.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Toiminnan viitekehyksiä

 • Positiivinen pedagogiikka
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Voimavarakeskeisyys
 • Läsnäolo
 • Aito kohtaaminen
 • Asiakaslähtöisyys
 • Yhdenvertaisuus
 • Osallistava työskentelyote
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Ilon ja tekemisen kautta

Ruska Laukan tallilla kavereiden kanssa hengailua Ruka-Kuusamossa

Toiminnan periaatteita

 • Tule sellaisena kuin olet
 • Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus
 • Kaikilla samat säännöt ja myös oikeudet
 • Kannustamme oma-aloitteisuuteen, ajattelemaan ja tuntemaan
 • Opi kokemalla ja nauti hevoselämästä turvallisesti
 • Nykyajan mummola, ”Perhe”, talliyhteisö henkisesti ja toiminnan tasolla
 • Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ja toisten kunnioittaminen
 • Ei ole asioita, joista ei voi puhua
 • Osallisuus, jokainen voi valita itselleen sopivan tason
 • Kaikille annetaan oma rauha osallistua haluamallaan tavalla
 • Salliva, rohkaiseva ja anteeksiantava ympäristö
 • Tasapuolisuus ja toisten arvostaminen
 • Kaikilla on oma tilansa ja oikeutensa
 • Järkkymätön oikeudenmukaisuus ja rehellisyys