Ruska Laukan tallilla suomenhevosia Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaRuska Laukan tallilla suomenhevosia Ruka-KuusamossaRuska Laukan tallilla kesäleiriläisten puuhia hevosten kanssa Ruka-KuusamossaRuska Laukan tallilla ratsastus- ja teemapäiviä harrastaja perheiden kanssa Ruka KuusamossaHusky rekikoiria Ritakorvessa Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Ronivaaran tila

Eläinten, ihmisten ja hyvinvoinnin koti

   

 
Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

hyvinvoiva hevostila

Ronivaaran idyllinen tila on suunniteltu vahvistamaan sekä eläinten, että ihmisten hyvinvointia. Ronivaaran maatila ja sen luontoympäristö on valjastettu tukemaan hyvinvointia ja kuntoutumista.

Ronivaaran tila on terapeuttinen, kasvua tukeva, voimaannuttava ja kuntouttava ympäristö. Tilalla järjestetään elämyksellistä, vuorovaikutuksellista ja osallistavaa toimintaa kaikenikäisille.

Tila, yhteisö, tavallinen arki ja luontoympäristö tuottavat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteellinen eläinavusteinen työskentely hevosten, koirien ja lampaiden kanssa tukee toimintakykyä ja sosiaalista kasvua.

Eläinystävillemme on hyvät elinolot, yksilöllinen hoito, laumakavereita ja mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä.
Esteettömät ja eläinystävälliset talli ja muut tilat tukevat eläinavusteisten palvelujen tuottamista.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Kuntoutuksen osaajia

Ronivaara on Ruska Laukan yrittäjien ja tilan eläinten kotitila ja useiden eri alojen ammattilaisten työpaikka. Tilan henkilöstö, hevoset, koirat ja muut eläimet ovat koulutettu toimimaan asiakaskastyössä vaativissakin vuorovaikutustilanteissa. Tilalta löytyy monipuolinen osaaminen hevosalalta, nuoriso-, kasvatus-, koulutus-, sosiaali- ja kuntoutusalalta. Henkilökunnalla on vankka kokemus ja tuorein tieto kuntoutuksen tukipalvelujen tuottamisesta.

Ronivaaralaiset työskentelevät tilan lisäksi perheissä, kouluilla ja asiakkaiden kotona tai harrastuspaikoissa. Kysy tarkemmin juuri sinulle tai perheellesi sopivaa toimintamuotoa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Sosiaalipedagoginen toiminta vahvistaa

Sosiaalipedagoginen hevos- ja eläintoiminta sopii kaikenikäisille. Se vahvistaa tunnetta omasta pärjäämisestä kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Toiminta tukee kasvua, kehitystä ja elämänhallintaa. Tallilla tapahtuva ammattilaisten ohjaama toiminta sopii monen tasoiseen tarpeeseen, sinulle joka tarvitset kannustavaa tukea ja sinulle joka tarvitset vahvaa tukea elämääsi.

Hevosen kanssa vuorovaikutustaidot, pitkäjänteisyys ja tunnesäätely kehittyy sekä toiminnanohjauksen taidot vahvistuvat.

Hevostoimintaa toteutetaan tallilla tavoitteellisena toimintana yksilötyönä tai pienryhmässä. Toiminta integroituu tilan arkeen ja toimintaan. Meillä kaikki ovat luonnollinen ja tasavertainen osa yhteisöä.

eläin avustaa onnistumisiin

Psykologinen turvallisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö eläimen sekä ohjaajan kanssa syntyvät avoimessa, myönteisessä, kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä.

Eläinavusteisessa toiminnassa on aina tärkeää luoda avoin, myönteinen, kannustava ja turvallinen ympäristö. Ne ovat tärkeässä asemassa eläinavusteisen työskentelyn keskiössä.

Eläinavusteisen toiminnan luoman turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy positiivisia haasteita. Tehtävät ja toiminnot eläinten kanssa ja tallissa valitaan tukemaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita.

Kaikki tilan eläimet ovat ystävällisiä ja auttavat saamaan onnistumisen kokemuksia. Myös eläintyöparin laji valitaan tukemaan asiakkaan tavoitteita. Ryhmissä työskennellessä voidaan toimia useampien eläinlajien kanssa kuten hevosten, koirien ja kanojen. Koiria on usein läsnä myös hevosavusteisessa ryhmätyöskentelyssä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

yhteisö sinulle

Ronivaaran tilan sydän on turvallinen ja toimiva talliyhteisö, joka tarjoaa mielekästä tekemistä. Tärkeässä roolissa ovat yhteisön jäsenet, turvalliset hevoset ja ihmiset. Ammattitaitoinen henkilökunta tukee yhdessä työparina toimivien eläinten kanssa asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita olivatpa ne kuntoutuksellisia tai elämänlaatua lisääviä.

Ronivaaran tilan toiminta on suunnitelmallista yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä tai harrastustoimintaa. Viikottaisia ryhmiä on muun muassa päiväkoti-, alakoulu- ja
yläkouluikäisille, eri-ikäisille ja erilaisissa elämänvaiheissa olevilla aikuisille ja kuntoutujille.

Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

” Rauhallinen maalaispihapiiri, jossa mieli lepää ja kiire rauhoittuu.”

vakioasiakas

Ronivaaran tarina

Yrittäjäperhe muutti Ronivaaran tilalle vuonna 2005. Tilasta tuli sekä perheen että hevos- ja hyvinvointipalveluita tekevän Ruska Laukka Ky:n koti.

Kahden hevosen talli on kasvanut 20:n hevosen kotitalliksi, rakennukset on remontoitu palvelemaan asiakkaiden ja eläinten hyvinvointia ja ympäröivä luonto on tiivis ja luonteva osa tilaa ja yritystä.

Tutustu arvoihimme

Jotka ohjaavat toimintaamme