Ruska Laukan tallilla suomenhevosia Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaRuska Laukan tallilla suomenhevosia Ruka-KuusamossaRuska Laukan tallilla kesäleiriläisten puuhia hevosten kanssa Ruka-KuusamossaRuska Laukan tallilla ratsastus- ja teemapäiviä harrastaja perheiden kanssa Ruka KuusamossaHusky rekikoiria Ritakorvessa Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Ronivaaran tila

Eläinten, ihmisten ja hyvinvoinnin koti

 
Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

hyvinvoiva hevostila

Ronivaaran maatila ja sen luontoympäristö on valjastettu tuottamaan ja tukemaan hyvinvointia ja kuntoutumista. Tilan eläintyökaverit on koulutettu toimimaan erilaisten asiakkaiden kanssa ja vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Hevostilan ympäristö ja arki on kasvua ja kuntoutusta tukeva. Esteettömät ja eläinystävälliset talli ja muut tilat tukevat eläinavusteisten palvelujen tuottamista.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Kuntoutuksen osaajia

Ronivaara on Ruska Laukan yrittäjien ja tilan eläinten kotitila ja useiden eri alojen ammattilaisten työpaikka. Tilalla työskentelee hevosalan osaajien lisäksi kasvatus- ja kuntoutusalan osaajia. Henkilökunnalla on vankka kokemus ja tuorein tieto kuntoutuksen tukipalvelujen tuottamisesta.

Ronivaaralaiset työskentelevät tilan lisäksi perheissä, kouluilla ja asiakkaiden kotona tai harrastuspaikoissa. Kysy tarkemmin juuri sinulle tai perheellesi sopivaa toimintamuotoa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Sosped vahvistaa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii kaikenikäisille. Se vahvistaa tunnetta omasta pärjäämisestä kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Toiminta tukee kasvua, kehitystä ja elämänhallintaa. Tallilla tapahtuva ammattilaisten ohjaama toiminta sopii monen tasoiseen tarpeeseen, sinulle joka tarvitset kannustavaa tukea ja sinulle joka tarvitset vahvaa tukea elämääsi.

Hevosen kanssa vuorovaikutustaidot, pitkäjänteisyys ja tunnesäätely kehittyy sekä toiminnanohjauksen taidot vahvistuvat.

Hevostoimintaa toteutetaan tallilla tavoitteellisena toimintana yksilötynä tai pienryhmässä. Toiminta integroituu tilan arkeen ja toimintaan. Meillä kaikki ovat luonnollinen ja tasavertainen osa yhteisöä.

eläin avustaa onnistumisiin

Psykologinen turvallisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö eläimen sekä ohjaajan kanssa syntyvät avoimessa, myönteisessä, kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä.

Eläinavusteisessa toiminnassa on aina tärkeää luoda avoin, myönteinen, kannustava ja turvallinen ympäristö. Ne ovat tärkeässä asemassa eläinavusteisen työskentelyn keskiössä.

Eläinavusteisen toiminnan luoman turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy positiivisia haasteita. Tehtävät ja toiminnot eläinten kanssa ja tallissa valitaan tukemaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita.

Kaikki tilan eläimet ovat ystävällisiä ja auttavat saamaan onnistumisen kokemuksia. Myös eläintyöparin laji valitaan tukemaan asiakkaan tavoitteita. Ryhmissä työskennellessä voidaan toimia useampien eläinlajien kanssa kuten hevosten, koirien ja kanojen. Koiria on usein läsnä myös hevosavusteisessa ryhmätyöskentelyssä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

yhteisö sinulle

Ronivaaran tilan sydän on turvallinen ja toimiva talliyhteisö, joka tarjoaa mielekästä tekemistä. Tärkeässä roolissa ovat yhteisön jäsenet, turvalliset hevoset ja ihmiset. Ammattitaitoinen henkilökunta tukee yhdessä työparina toimivien eläinten kanssa asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita olivatpa ne kuntoutuksellisia tai elämänlaatua lisääviä.

Ronivaaran tilan toiminta on suunnitelmallista yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä tai harrastustoimintaa. Viikottaisia ryhmiä on muun muassa päiväkoti-, alakoulu- ja
yläkouluikäisille, eri-ikäisille ja erilaisissa elämänvaiheissa olevilla aikuisille ja kuntoutujille.

Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

” Rauhallinen maalaispihapiiri, jossa mieli lepää ja kiire rauhoittuu.”

vakioasiakas

Ronivaaran tarina

Yrittäjäperhe muutti Ronivaaran tilalle vuonna 2005. Tilasta tuli sekä perheen että hevos- ja hyvinvointipalveluita tekevän Ruska Laukka Ky:n koti.

Kahden hevosen talli on kasvanut 20:n hevosen kotitalliksi, rakennukset on remontoitu palvelemaan asiakkaiden ja eläinten hyvinvointia ja ympäröivä luonto on tiivis ja luonteva osa tilaa ja yritystä.

Ruska Laukka tallin SRL Jäsentalli laatta
Ronivaara - voimaannu eläinten avulla Ruska Laukassa Kuusamossa!

Tutustu arvoihimme

Jotka ohjaava ttoimintaamme