Toimintaperiaatteita

Miten kohtaamme hevosia ja asiakkaamme?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Toiminnan viitekehyksiä

 • Positiivine pedagogiikka
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Voimavarakeskeisyys
 • Läsnäolo
 • Aito kohtaaminen
 • Asiakaslähtöisyys
 • Yhdenvertaisuus
 • Osallistava työskentelyote
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Ilon ja tekemisen kautta
Ruska Laukan tallilla kavereiden kanssa hengailua Ruka-Kuusamossa

Toiminnan periaatteita

 • Tule sellaisena kuin olet
 • Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus
 • Kaikilla samat säännöt ja myös oikeudet
 • Kannustamme oma-aloitteisuuteen, ajattelemaan ja tuntemaan
 • Opi kokemalla ja nauti hevoselämästä turvallisesti
 • Nykyajan mummola, ”Perhe”, talliyhteisö henkisesti ja toiminnan tasolla
 • Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ja toisten kunnioittaminen
 • Ei ole asioita, joista ei voi puhua
 • Osallisuus, jokainen voi valita itselleen sopivan tason
 • Kaikille annetaan oma rauha osallistua haluamallaan tavalla
 • Salliva, rohkaiseva ja anteeksiantava ympäristö
 • Tasapuolisuus ja toisten arvostaminen
 • Kaikilla on oma tilansa ja oikeutensa
 • Järkkymätön oikeudenmukaisuus ja rehellisyys
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Osana oikeaa yhteisöä

Yhdessä tekemistä, onnistumista ja iloja. Yhteisössä on tärkeää yhdessä tekeminen ja kokeminen on voimaannuttava kokemus. Tärkeässä asemassa on oma tunne yhteisöön kuulumisesta, sitä kauttasaadut kokemukset pärjäämsestä.

Turvallinen ja toimiva talliyhteisö tarjoaa mielekästä tekemistä ja aidon
kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja osallisuudesta. Onnistumiset ja omakohtaisia kokemukset, vahvistavat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tärkeässä roolissa on yhteisön kaikki jäsenet, myös asiakas. Ammattitaitoinen henkilökunta eläinten kanssa työskennellen tukaa myös asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita.