Toiminnassa näkyvät valinnat ja periaatteet

Toimitaamme ohjaavat suuntaviivat ja periaatteet. Miten suhtaudumme ja kohtaamme asiakkaamme?

Strategiset valinnat

 • Eettisyys ja kestävä kehitys
 • Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuu
 • Yhteisöllisyys ja perhekeskeisyys
 • Monipuolisuus, yksilölliset palvelut
 • Ainutlaatuisuus
 • Usean alan ammattilaisten yhteistyö,
 • Ammattimainen toiminta, korkea laatu

toiminnan keskiössä

 • Yksilöllisyys, dialogisuus
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys
 • Osallisuus ja yhteisöllisyys
 • Suvaitsevaisuus
 • Vastuullisuus ja eettisyys
 • Voimavarakeskeisyys
 • Elämyksellisyys
 • Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen

Toiminnan viitekehyksiä

 • Positiivine pedagogiikka
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Voimavarakeskeisyys
 • Läsnäolo
 • Aito kohtaaminen
 • Asiakaslähtöisyys
 • Yhdenvertaisuus
 • Osallistava työskentelyote
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Ilon ja tekemisen kautta

Toimintaperiaatteita

 • Tule sellaisena kuin olet
 • Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus
 • Kaikilla samat säännöt ja myös oikeudet
 • Kannustamme oma-aloitteisuuteen, ajattelemaan ja tuntemaan
 • Opi kokemalla ja nauti hevoselämästä turvallisesti
 • Nykyajan mummola, ”Perhe”, talliyhteisö henkisesti ja toiminnan tasolla
 • Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ja toisten kunnioittaminen
 • Ei ole asioita, joista ei voi puhua
 • Osallisuus, jokainen voi valita itselleen sopivan tason
 • Kaikille annetaan oma rauha osallistua haluamallaan tavalla
 • Salliva, rohkaiseva ja anteeksiantava ympäristö
 • Tasapuolisuus ja toisten arvostaminen
 • Kaikilla on oma tilansa ja oikeutensa
 • Järkkymätön oikeudenmukaisuus ja rehellisyys