Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan työkaverit

HYVINVOIVAT SUOMENHEVOSET KUNTOUTUMISEN TUKENA JA AMMATTILAISTEN TYÖKAVEREINA

Ruska Laukan tallilla kavereiden kanssa hengailua ja kesä laidunnan alkamisen riemua Ruka-Kuusamossa

Turvallista läheisyyttä

Hevosten kanssa työskentely on voimauttavaa ja palkitsevaa. Hevonen tarjoaa tukea, luottamusta, läheisyyttä ja ymmärrystä. Hevosten kanssa tulee ylittäneeksi itsensä ja oppii uusia taitoja. Hyvinvoivat hevoset ovat äärimmäisen herkkiä tunteiden tulkkeja, joiden kanssa on turvallista kulkea.

Hevonen on laumaeläin, joka rakastaa rauhaa, rutiineja ja reiluja kavereita. Hevonen on lahjakas peilaamaan ihmisten ajatuksia ja tunteita. Herkkänä eläimenä se reagoi myös ihmisen henkilökohtaisiin sisäisiin prosessihin, joita välttämättä emme itse tunnista. Hevosten kanssa työskennellessä voimme sanoittaa monia asioita ja tuntemuksia.

Saaliseläimena se on valpas ja tarvittaessa reaktiivinenkin. Siksipä sille on kehittynyt herkkä kehonkieli, sillä on vahvat sosiaaliset taidot ja värikäs tunneviestintä. Hevoset ohjaavat ihmisiä oppimaan kinesteettisesti, eli kehon kielen kautta.

Läsnäoleva ja hyväksyvä hevonen

Läsnäolo on hevosille automaattista ja luontevaa. Ne elävät tässä hetkessä vailla taakkaa eilisestä tai huolta huomisesta. Hevosen kanssa toimiessa on oltava aidosti läsnä ja vuorovaikutuksessa hevosen kanssa. Hevonen tarjoaa lohtua ja purkaa tunteita.

Hevosen kanssa toimiessa ihminen löytää itsestään herkkyyttä hevosen kommunikoinnin ja reaktioiden lukemiseen. Siksi hevonen on oiva kaveri opettamaan läsnäoloa, empatiaa ja toisen ymmärtämistä.

Hevonen on aito, ei arvostele, arvota tai hylkää. Hevonen hyväksyy meidät sellaisena kuin olemme, se riittää. Hevosen avulla opimme olemaan itsellemme armollisempia ja luomaan uusia tapoja toimia haastavissa tilanteissa.

Vuorovaikutustaituri

Hevonen on aina vuorovaikutuksessa aito ja välitön, se ei syrji eikä arvostele tai arvota ketään ulkoisten tai sisäisten ominaisuuksien kautta. Hevonen elää tässä hetkessä, se reagoi ja antaa palautteen heti.

Hevonen viestii kehonkielellään ja palkitsee käytöksellään ihmistä  aidosta vuorovaikutuksesta. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus sisältää paljon monitahoista ei sanallista- ilmaisua. Hevosten kanssa työskentely ja niiden kommunikoinnin seuraaminen on voimaannuttavaa ja valaisevaa.

Hevonen opettaa myös tunnesäätelyä ja hallitsemaan impulsiivisuutta. 
Hevosten vaikutus on rentouttava ja niiden kanssa työskennellessä aika pysähtyy, parhaimmillaan vuorovaikutus on saumatonta, sanoja ei tarvita.

Hevonen tuntee myös samoja tunteita kuin ihmisetkin. Hevonen ei pysty teeskentelemään tunteita, vaan se on vuorovaikutuksessaan aito.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Positiivisesti palkitseva

Hevosen kanssa työskentely on äärimmäisen palkitsevaa. Onnistumiset ja myönteiset kokemukset eivät kuitenkaan tule automaattisesti. Hevonen haastaa meidät näkemään vaivaa asioiden eteen.

Samalla opit  lisää itsestäsi, itsetuntemus ja itseluottamus kasvaa, positiivinen minäkuva ja positiivinen ajattelu sekä suhtautuminen omaan elämään kasvaa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Aktiivinen ja osallistuva toimija

Hevosten kanssa työskentely on motivoivaa. Asiakkaan ja hevosen toimijuus ovat keskiössä sosiaalipedagogisessa toiminnassa. Sanaton ja kehollinen vuorovaikutus korostuvat, koska hevonen ei tuota puhetta. Asiakas löytää hevosten kanssa uusia tapoja kommunikoida.

Yhteiset kokemukset ja elämykset hevosen kanssa vuorovaikutuksessa voimaannuttavat. Ohjaajalla on tärkeä rooli kokemusten ja vuorovaikutuksen tukemisessa ja sanoittamisessa.

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa korostuu hevosen kanssa olemisen kokonaisvaltaisuus ja sen vaikutus hyvinvointiin ja kuntoutumiseen.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

hevonen saa myös valita

Hevosten kanssa työskennellään sekä laumassa, että yksin.

Hevosten kanssa työskennellään yksin, tai ryhmätyöskentelynä, tavoitteen mukaan joko tarkkaillen tai toiminnallisesti osallistuen.

Hevosella voi olla monta eri roolia toiminnassa, asiakkaan tavoitteen mukaan. Hevoset voivat olla toiminnan luonteen mukaan joko kytkettynä, talutettuna tai vapaana toimintaan valitussa tilassa; pihapiirissä, karsinassa, tallissa, pihatoissa, tarhoissa tai maneesissa.
Vapaana työskennellessä myös hevosilla on vapaus valita, milloin se tulee ihmisten luo. Silloin vuorovaikutus on aidoimmillaan. Laumatyöskentelyssä hevoset ovat vapaana ja niillä on mahdollisuus valita muiden hevosten tai ihmisten seura, tai vetäytyä tilanteesta.

Ruska Laukan tallilla kavereiden kanssa hengailua Ruka-Kuusamossa

hevosten työhyvinvointi

Meille on tärkeää hevosten jaksaminen ja hyvinvointi. Sosiaalipedagogiseen toimintaan koulutettu hevonen on aktiivinen toimija, joka voi vaikuttaa myös oman osallisuuteensa toiminnassa. Näin varmistamme myös hevosen työhyvinvoinnin ja jaksamisen toiminnassa.

Hevoset saavat vaikuttaa vuorovaikutustyöskentelyssä osallisuuteensa ihmisten kanssa. Hevoset asuvat pihatoissa laumoissa, joissa ne saavat toteuttaa sosiaalisia käyttäytymistarpeitaan. Hevoset saavat kokea positiivisia tunteita niin ihmisten, kuin hevosystävien kanssa.