Hevosalan osaaminen on jatkuvaa oppimista

Ronivaarassa tapahtuu

Eläintutkimus tuottaa kaiken aikaa uutta tietoa eläimistä. Viimeisten vuosien aikana tutkimus on kohdistunut voimakkaasti mm. eläinten tunteisiin, käyttäytymiseen, kouluttamiseen ja sen eettisyyteen sekä hyvinvointiin. Ruska Laukassa toteutettiin keväällä 2021 henkilökunnan täydennyskoulutus näiden aihealueiden ympärillä.


Tallin monimuotoista hyvinvointityötä tekevät hevoset ja ihmiset hyötyvät tiedoista ja taidoista, joilla hevosten hyvinvointia ja työmotivaatiota voidaan ylläpitää ja kehittää ja tallin nuoret hevoset saavat tuleviin tehtäviinsä koulutuksen, joka takaa niille luottavaisen sekä uteliaan asenteen kaikkeen toimintaan ihmisten kanssa.

Koulutusrupeaman alussa keskityttiin kouluttamisen perustaitoihin eli käytännössä siihen, miten hevosta motivoidaan käyttäytymään tavalla, jota niiltä odotetaan. Tässä keskeisintä on huolehtia siitä, että hevonen on koulutustilanteissa rento ja kouluttaja osaa toimia tavalla, joka saa hevosen yrittämään uusia taitoja innokkaasti.

Ruska Laukan nuoret hevoset harjoittelivat maastatyöskennellen ja ratsain ratsuhevosille tärkeitä perustaitoja ratsautumisrampilla rauhallisena seisomisesta alkaen. On myös tärkeää, että hevoset oppivat työssään liikkumaan mielellään ja tavalla, joka on niille vaivaton ja terveellinen. Hevostenkin keho tarvitsee notkistamista ja vahvistamista ja siihen liittyvät harjoitukset kuuluvat harjoitusohjelmaan.

Hevosen jatkuva ja taitava havainnointi on perusta hyvälle työskentelylle. On tärkeää, että kouluttaja osaa tunnistaa hevosen käyttäytymisessä innostuksesta ja ilosta kertovat merkit sekä vastaavasti reagoida nopeasti, jos hevonen osoittaa pelkoa tai kuormittuneisuutta. Näin kouluttaminen ja työskentely onnistuu ja hevonen pysyy levollisena ja toistaa mielellään koulutettuja asioita. Tyynen hevosen kanssa työskennellessä myös työturvallisuus on parhaimmillaan, kun hevonen ei hätäile tai säiky.
Etenkin nuorten hevosten kanssa harjoiteltiin uusiin asioihin ja ympäristöihin tutustumista ja niissä vapautuneesti toimimista. Nuorelle hevoselle uusi ympäristö on usein myös innostava ja se tutkii sitä mielellään, jos ylimääräinen jännittyneisyys ei vaivaa.

Erityisen tärkeää on tunnistaa, jos hevonen näyttää merkkejä kivusta tai sairaudesta. Hevosten kivun tutkimus on edistynyt viimeisen vuosikymmenen aikana harppauksin ja asian opiskelu voi lisätä merkittävästi hevosten hyvinvointia. Yhdessä harjoittelimme erilaisten käyttäytymismuotojen havainnointia ja mietimme toimenpiteitä, jos kipu nousi yhden mahdolliseksi aiheuttajaksi. Usein on kyse asioista, joihin on helppo vaikuttaa, kun tilanne tunnistetaan ajoissa.

Ruska Laukassa on luotu upea ympäristö hevosille elää ja työskennellä. Mahtavan tiimityön ja eteenpäin katsovan, innostuneen asenteen myötä työympäristössä on jokaisen hevosen ja ihmisen mukavaa toimia ja kehittää osaamistaan!

Kiitän lämpimästi hyvästä yhteistyöstä ja odotan innolla sen jatkoa talvikaudella 21-22 😊
Anna Kilpeläinen, PedaEquest
www.annakilpelainen.com