Hyvinvontia eläinten avulla

Hyvinvointi keskiössä – hyvinvoivat eläimet tuottavat ihmisille lisää hyvinvointia

Hyvinvointi edellä

Meille on tärkeää sekä ihmisten, että eläinten hyvinvointi.

Asiakkaiden hyvinvointi

 • Fyysinen ja psyykkinen asiakasturvallisuus aina etusijalla, huomioitu jo tilojen ja toiminnan suunnittelussa
 • Puitteet siistit, asianmukaiset, esteettömiä
 • Eläimet turvallisia, työhönsä koulutettuja, motivoituneita ja työskentelevät mielellään
 • Turvavarusteet ja tilat ja piha-alueet siistinä
 • Vakituinen henkilöstö tuntee eläimet, lajit ja paikat perinpohjin

Eläinten hyvinvointi

 • Hevosten ja koirien työnmäärä kohtuullinen
 • Eläinten hyvinvointi tärkeä, huomioitu elinolojen, tilojen työskentelyn suunnittelussa
 • Eläimillä mahdollisuus taukoihin ja vapaalla mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä 
 • Eläimillä myös omat työpäivät ja vapaat
Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Vastuullisuus ja hyväksynnät

Olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä eläinten hyvinvoinnin ja vastuullisuuden kehittämisessä. Meille on myönnetty Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisesta toiminnasta. Olemme sitoutunut noudattamaan STF-Finlandin kestävän matkailun periaatteita.

– SRL:n hyväksymä ja valvoma talli, noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Suomen Ratsastajain Liiton, Green Care Finlandin, Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen, Koirat Kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry:n sekä HETI – Horses in Education and Therapy International eettisiä suosituksia ja ohjeita.

eläintyökavereiden hyvinvointi

Eläintyökaverit tuottavat hyvinvointia ihmistyökavereiden kanssa. Toimintaan valitut ja koulutetut eläimet ovat arvokkaita työskentelykavereita.

Eläinystävillemme on hyvät elinolot, yksilöllinen hoito, laumakavereita ja mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä.

Toimintaan valitut eläintyöparit tukevat asiakkaan tai ryhmän senhetkisiä tavoitteita.

Pidämme eläintyökavereiden työmäärän kohtuullisena ja kuormitustekijät hallinnassa. Meidän vastuulla on myös huolehtia eläintyökavereiden hyvinvoinnista.

 • Terveys, elinolot sekä psyykkinen että fyysinen
  kunto on oltava hyvä, kuormitus hallinnassa
 • Hevonen tarvitsee ihmisvapaata ja mahdollisuuden
  toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä
 • Eläintyöparin täytyy tuntea toisensa, yhteistyön
  on oltava saumatonta, jotta voidaan toimia
  turvallisesti ja eettisesti
 • Hevosen käsittely, muu elämä ja käyttö pitää tukea
  eläinavusteista ja SP-toimintaa
Ronivaaran kuntoutuskoirat

Eläintyökaverit

Hevostyökaverit

Suomenhevonen on ollut kautta aikain tärkeässä asemassa työskentelemässä suomalaisten rinnalla. Niin on meillä tänäänkin. Nuo tärkeät ahkerat ja uutterat hevosvoimat mahdollistavat hevosavusteisten palvelujen tarjoamisen asiakkaille.

Koiratyökaverit

Koiratoiminta työskentely perustuu ammattilaisen ohjaamaan vuorovaikutukseen koiran kanssa. Työskentelyssä käytetyt koirat ovat työhönsä  koulutettuja sekä testattuja kasvatus- ja kuntotustuskoiria. 
Koiran kanssa voidaan työskennellä Ronivaaran tilalla, luonnossa tai asiakkaan tavoitteiden mukaisesti myös muualla, tai vierailla vaikka useissakin erilaissa paikoissa. Koirat tukevat myös omassa arjessa pärjäämistä.