Hyvinvointia eläinten parissa

Hyvinvointi keskiössä – hyvinvoivat eläimet tuottavat ihmisille lisää hyvinvointia

Hyvinvointi edellä

Meille on tärkeää sekä ihmisten, että eläinten hyvinvointi.

Asiakkaiden hyvinvointi

 • Fyysinen ja psyykkinen asiakasturvallisuus aina etusijalla, huomioitu jo tilojen ja toiminnan suunnittelussa
 • Puitteet siistit, asianmukaiset, esteettömiä
 • Eläimet turvallisia, työhönsä koulutettuja, motivoituneita ja työskentelevät mielellään
 • Turvavarusteet ja tilat ja piha-alueet siistinä
 • Vakituinen henkilöstö tuntee eläimet, lajit ja paikat perinpohjin

Eläinten hyvinvointi

 • Hevosten ja koirien työnmäärä kohtuullinen
 • Eläinten hyvinvointi tärkeä, huomioitu elinolojen, tilojen työskentelyn suunnittelussa
 • Eläimillä mahdollisuus taukoihin ja vapaalla mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä 
 • Eläimillä myös omat työpäivät ja vapaat
Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Vastuullisuus ja hyväksynnät

Olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä eläinten hyvinvoinnin ja vastuullisuuden kehittämisessä. Meille on myönnetty Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisesta toiminnasta. Olemme sitoutunut noudattamaan STF-Finlandin kestävän matkailun periaatteita.

Meille on myönnetty Suomen Ratsastajainliiton laatutalliluokitus, joka myönnetään vain esimerkillisesti hoidetuille yrityksille.
Noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Suomen Ratsastajain Liiton, Green Care Finlandin, Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen, Koirat Kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry:n sekä HETI – Horses in Education and Therapy International sekä Green Care -Finlandin eettisiä suosituksia ja ohjeita.

eläintyökavereiden hyvinvointi

Eläintyökaverit tuottavat hyvinvointia ihmistyökavereiden kanssa. Toimintaan valitut ja koulutetut eläimet ovat arvokkaita työskentelykavereita.

Eläinystävillemme on hyvät elinolot, yksilöllinen hoito, laumakavereita ja mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä. Toimintaan valitut eläintyöparit tukevat asiakkaan tai ryhmän sen hetkisiä tavoitteita.

Pidämme eläintyökavereiden työmäärän kohtuullisena ja kuormitustekijät hallinnassa. Meidän vastuulla on myös huolehtia eläintyökavereiden hyvinvoinnista.

 • Terveys, elinolot sekä psyykkinen että fyysinen
  kunto on oltava hyvä, kuormitus hallinnassa
 • Hevonen tarvitsee ihmisvapaata ja mahdollisuuden
  toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä
 • Eläintyöparin täytyy tuntea toisensa, yhteistyön
  on oltava saumatonta, jotta voidaan toimia
  turvallisesti ja eettisesti
 • Hevosen käsittely, muu elämä ja käyttö pitää tukea
  eläinavusteista toimintaa