Eläinavusteisuuden erityispiirteitä

Hyvinvoivat eläimet kuntoutumisen tukena ja ammattilaisten työkavereina.

Tavoitteellista ja vaikuttavaa

Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja elämänhallintaa. Sosiaalipedagogisella eläintoiminnalla voidaan tukea sosiaalisia taitoja, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä tavoitteellista kuntoutumista.

Toiminnan keskiössä on vuorovaikutukselliset kokemukset, joissa tilan eläimet osallistuvat ammattilaisen kanssa hyvinvointia tuottavaan virkistystoimintaan tai suunnitelmalliseen asiakkaan eheytymis- ja kasvamisprosessiin.

Ronivaaran eläinavusteiseen työskentelyyn koulutetut ammattilaisten työkaverit ovat asiakkaiden rinnallakulkijoita elämän eri vaiheissa. Ronivaaran eläinystävät hevoset, koirat, lampaat ja kanat tarjoavat yksilöllisiä kokemuksia asiakkaille.

Ruska Laukan tallilla ratsastus- ja teemapäiviä harrastaja perheiden kanssa Ruka Kuusamossa

Aitoja kohtaamisia ja kommunikointia

Eläinten kanssa kommunikoinnissa käytetään sanojen lisäksi eleitä, ruumiinkieltä, äänen painoja ja muuta ei-sanallista viestintää. Kommunikaatiota helpottaa ja selventää sanojen puuttuminen. Kun vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, se on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläimet ottavat sinut vastaan aina sellaisena kuin olet, ne eivät arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön tai minkään muunkaan kriteerin perusteella.

Tilalla tapahtuvaa voimaantumista ja rauhoittumista tukee eläinsuhteiden välittömyys ja luotettavuus. Eläimen tarjoama turva ja vilpitön läheisyys ovat aina saatavilla. Silloinkin, kun ihmissuhteissa on vaikeuksia.

Läsnäolo on eläimille automaattista ja luontevaa. Ne elävät tässä hetkessä vailla taakkaa eilisestä tai huolta huomisesta. Eläimet toimivat pitkälti assosiaatioiden perusteella, kun taas meillä ihmisillä on kyky siirtyä ajattelun varassa ajassa, murehtia ja kantaa henkistä painolastia menneestä sekä huolehtia etukäteen huomisesta.

Eläinavusteisuus ja Psykologinen turvallisuus

Eläinavusteisessa toiminnassa on aina tärkeää luoda avoin, myönteinen, kannustava ja turvallinen ympäristö. Psykologinen turvallisuus , vuorovaikutus ja yhteistyö eläimen sekä ohjaajan kanssa ovat tärkeässä asemassa eläinavusteisen työskentelyn keskiössä. Turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy positiivista haasteellisuutta. Ronivaarassa tehtävät ja toiminnot valitaan aina tukemaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita, oli työskentelytapa ryhmä tai yksilötyöskentely.

Rinnalla kulkien

Ronivaaran toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät eläinten kanssa työskentelyn, yhdessä toimimisen, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Aikaisempaa kokemusta eläinten kanssa toimimisesta ei tarvita.

Tilan arjessa on monia kuntouttavia asioita. Osallistuminen toimintaan yhdessä muiden kanssa soveltuu kaiken ikäisille. Toiminta soveltuu kaikille, ja yksilöllisessä ryhmässä voit tulla toimintaan omaan tahtiin. 

Yhdessä, eläinystävien kanssa

Tavoitteellinen ammattilaisten toteuttama eläinavusteinen toiminta on motivoivaa ja sitä kautta parantavaa, kuntouttavaa, voimaannuttavaa, vahvistavaa, ennaltaehkäisevää sekä kasvattavaa.

Eläinavusteisen toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Tilan tavallisessa arjessa on monia kuntouttavia asioita. Osallistuminen tilan askareisiin yhdessä muiden kanssa on voimauttavaa toimintaa, joka soveltuu, niin vierailijoille, kuntoutujille kuin ikäihmisillekin.

Askareissa noudatetaan tilan luonnollista vuoden kiertoa, ja aidossa ympäristössä oikeiden töiden tekeminen onkin usein huomattavasti perinteisempiä kuntoutusympäristöjä motivoivampaa.

työskentelyssämme näkyvät

  • Osallisuus
  • Yhteisöllisyys
  • Toiminnallisuus
  • Elämyksellisyys
  • Aito vuorovaikutus

Eläinten hyvinvointi

Hyvinvoinvat eläimet tuottavat hyvinvointia ihmisille viihtyisässä ympäristössä. Meille on tärkeää sekä ihmisten, että eläinten hyvinvointi. Eläinystävillemme on hyvät elinolot, yksilöllinen hoito, laumakavereita ja mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä