hyvinvointia eläinten avulla

ELÄIMET KUNTOUTUMISEN TUKENA JA AMMATTILAISEN TYÖKAVEREINA

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Tavoitteellista ja vaikuttavaa

Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja elämänhallintaa. Toiminnalla voidaan tukea sosiaalisia taitoja, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä tavoitteellista kuntoutumista.

Toiminnan keskiössä on vuorovaikutukselliset kokemukset, joissa tilan eläimet osallistuvat ammatilaisen kanssa hyvinvointia tuottavaan virkistystoimintaan tai suunnitelmalliseen asiakkaan eheytymis- ja kasvamisprosessiin.

Ronivaaran eäinavusteiseen työsketelyyn koulutetut ammaittilaisten työkaverit ovat asiakkaiden rinnallakulkijoita elämän eri vaihessa. Ronivaaran eläinystävät hevoset, koirat, lampaat ja kanat tarjoavat yksilöllisiä kokemuksia asiakkaille.

Aitoja kohtaamisia ja kommunikointia

Eläinten kanssa kommunikoinnissa käytetään sanojen lisäksi eleitä, ruumiinkieltä, äänen painoja ja muuta ei-sanallista viestintää. Kommunikaatiota helpottaa ja selventää sanojen puuttuminen. Kun vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, se on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläimet ottavat sinut vastaan aina sellaisena kuin olet, ne eivät arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön tai minkään muunkaan kriteerin perusteella.

Tilalla tapahtuvaa voimaantumista ja rauhoittumista tukee eläinsuhteiden välittömyys ja luotettavuus. Eläimen tarjoama turva ja vilpitön läheisyys ovat aina saatavilla. Silloinkin, kun ihmissuhteissa on vaikeuksia.

Läsnäolo on eläimille automaatista ja luontevaa. Ne elävät tässä hetkessä vailla taakkaa eilisestä tai huolta huomisesta. Eläimet toimivat pitkälti assosiaatioiden perusteella, kun taas meillä ihmisillä on kyky siirtyä ajattelun varassa ajassa, murehtia ja kantaa henkistä painolastia menneestä sekä huolehtia etukäteen huomisesta.

Eläinavusteisuus ja Psykologinen turvallisuus

Eläinavusteisessa toiminnassa on aina tärkeää luoda avoin, myönteinen, kannustava ja turvallinen ympäristö. Psykologinen turvallisuus , vuorovaikutus ja yhteistyö eläimen sekä ohjaajan kanssa ovat tärkeässä asemassa eläinavusteisen työskentelyn keskiössä. Turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy positiivista haasteellisuutta. Ronivaarassa tehtävät ja toiminnot valitaan aina tukemaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita, oli työskentelytapa ryhmä tai yksilötyöskentely.

Eläinavusteisen toiminan muotoja

Ronivaarassa työskennellään luonto- eläin ja maatila-avusteisesti. Tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti työskennellään eläinavusteisesti hevosten ja koirien kanssa. Työkaverina käytettävä eläinlaji, valitaan aina asiakastilanteen ja asiakkaan tavoitteen mukaan.

Voimme kulloiseenkin työskentelyyn valittujen eläinystävien kautta vaikuttaa toiminnan vaikuttavuuteen, haasteellisuuteen ja sisältöön asiakkaalle. Sekä hevosissa että koirissa jokaiseen asiakastilanteeseen voidaan valita juuri siihen hetkeen ja asiakkaan/ryhmän tavoitteeseen sopiva yksilö.

Hevosten ja koirien erilaiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet antavat erityisesti ryhmätilanteissa ammattilaiselle mahdollisuuden esimerkiksi tehdä näkyväksi haluttuja asioita, jotta niitä päästään yhdessä sanallistamaan ja purkamaan.

Hevosavusteisen toiminnnan muotoja

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja hevosavusteinen toiminta kattaa kaiken tallilla ja hevosten kanssa tapahtuvan toiminnan. Hevosten kanssa työskentely käsittääkin usein suurelta osin hyvin paljon muutakin kuin ratsastusta, näihin toimiin ja erilaisiin tapoihin olla ja työskennellä hevosystävien kanssa tutustut tarkemmin hevostomiinassa.

Toiminnan keskiössä on mahdollistaa asiakkaan ja hevosen välisen vuorovaikutussuhteen syntyminen erilaisten toimintojen kautta. Hoitaminen ja huolenpito rauhoittavat ja pysäyttävät tärkeän asian, itsestä ja toisesta huolehtimisen ja lempeän kosketuksen äärelle. Hevonen kuuntelee, ei arvostele, antaa turvaa sekä tarjoaa lohtua ja virikkeellistä tekemistä.

Vuorovaikutustyöhön koulutettu hevonen pystyy tarjoamaan asiakkaalle usein juuri sitä, mitä hän sillä hetkellä eniten tarvitsee. Ronivaarasta löytyy kymmenkunta erilaista vaativaan vuorovaikutustyöhön koulutettua hevosystävää.

Koira-avusteinen toiminta

Koirien kanssa pystymme työskentelemään tarvittaessa myös muualla kuin Ronivaaran maatilaympäristössä, sillä ne kulkevat sujuvasti mukana niin erilaisissa asiointitilanteissa kaupungilla kuin vaikkapa koululuokissakin.

Koira toimii myös luonnostaan motivoivana liikkeelle panevana tekijänä, esimerkiksi ulos lähteminen on usein helpompaa kun mukana on hyvin käyttäytyvä koirakaveri. Ronivaarassa työskentelee tällä hetkellä kolme soveltuvuustestattua kasvatus- ja kuntoutuskoiraa.