Ronivaaran isäntäväki

Tilan toimelias väki esittelyssä: Sanna, Nea, Harri ja pojat.

Tilan emäntä Sanna

Sanna Kallunki vastaa Ruska Laukan toiminnasta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Hän on aina ollut idearikas, toimielias, suunnitelmallinen ja tuottelias. Hän on aina toiminnan tai minkä vaan oppimisesta, kehittämisestä innostunut ja kiinnostunut. Tämän intohimon vuoksi Ronivaara ja Ruska Laukka näyttää tänään tältä.

Hän on toiminut hevosalan yrittäjänä vuodesta 2006, jolloin jakkupuku ja korkkarit vaihtuivat pysyvästi kumppareihin Ronivaaraan muuton yhteydessä. Perhe ja yhteisö on kasvanut ja kehittynyt vuosia aikana nykyiseen muotoonsa laiminlyödystä ja rapistuneesta maatilasta monipuoliseksi kuntoutus- ja hevosalan yritykseksi.

Perheen kotitilan toiminnan, rakennuksien ideoinnissa näkyy vahvasti hänen kynänjälkensä. Lopputulokset ovat yhteistyössä hiottu tilan isännän Harrin kanssa, jonka kädenjälki näkyy erityisesti kaikkien suunnitelmien toteutuksissa ja yksityiskohdissa. Siksipä Ronivaaran näyttää tänään tältä.

Sanna on aina ollut eläinrakas ja huolehtinut toisten hyvinvoinnista, siksipä hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla on luontevaa. Perhe on tärkeässä asemassa elämässä, siksipä työn ja lasten kasvun tukeminen on ollut yksi tärkeä arvo kotitilalla työskennellen. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat olleet aina olennainen osa Ronivaaran arkea.

Sisustaminen on Sannan intohimo, mutta tärkeintä Sannalle ovat eläinten hyvinvointi ja vastuullinen toiminta. Rakkaus sisustamiseen näkyy kaikkialla Ronivaaran tilalla kodikkuutena, mutta halu kehittää eläinavusteisia palveluita vastuullisesti ja laadukkaasti näkyy laajemminkin. Sanna on ollut mukana eläinten hyvinvointiin ja eläinavusteisten palvelujen kehittämistoimissa jo pitkän aikaa. Tämän ansiosta yritys on nykyään SRL:n laatutalli ja rekisteröity yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja.

Sannan koulutus ja kokemus

Lapsesta saakka ratsastusta harrastanut Sanna on ehtinyt perehtyä moneen alaan. Alunperin hän on koulutukseltaan nuorisotoiminnan ohjaaja, painopisteenä erityisnuorisotyö, hän on työskennellyt pitkään koulupuolella sekä erityislasten kanssa. Hän on myös kouluttautunut työskentelyn ohella koko aikuisiän.

Sanna on lisäkouluttautunut Ypäjällä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaksi 2013 (SPHT-ohjaaja), ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi 2018 (Nepsy-), luontohoiva-ohjaajaksi 2019 sekä ratkaisukeskeiseksi luonto- ja eläinavusteiseksi työnohjaajaksi (Story) 2022. Tällä hetkellä hän opiskelee työn ohella lyhytterapeutiksi.

Hänellä on vankka työkokemus kansainväliseltä IT-alalla, ensin sisällöntuottajana, sitten tuote- ja markkinointipäällikkönä, viimeisenä sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöntuottajana. Työn ohella hän suoritti markkinointipäällikön tutkinnon 2003 (MKT-tutkinnon) sekä Oulun yliopiston ohjelmistotuotannon maisteriohjelmaa, jossa tietojenkäsittelytieteiden lisäksi laajasti kasvatustieteiden ja sosiaalipolitiikan opintoja vuosina 1997-2003.

Nykyään hän toimii ja jakaa osaamistaan yhteisten asioiden eteen, yhdistysten, hankkeiden ja toimielinten hallituksissa ja luottamustoimissa, hän ei osallistu politiikkaan.

Hän on Centered Riding-ohjaaja, valmentautunut pitkäjänteisesti aikaisemmin esteillä ja koulupuolelle ja istunta- ja kehonhallinta-asioihin painottuen. Viimeisinä vuosina hän on keskittynyt hevosten kanssa erityisesti maastakäsin työskentelyyn ja monipuolisten kuntoutushevosten kouluttamiseen Anna Kilpeläinen opastuksella.

Ratsastuksessa, hevosten kohtaamisissa ja opetuksessa näkyy aikaisempien valmentajien vaikutus, heitä ovat mm. Maria Fraser-Baggsröm, Arto-Pekka Heino, Suvi Juntunen, Judy Cross Strehlke, Sara-Jane Clarke, Aira Toivola, Sanna Mattilla-Rautiainen ja Mintti Rautiaho. Nykyään suurin osa ajasta vierähtää kuntoutus- ja hyvinvointipuolen toimissa sekä yrityksen hallinnollissa tehtävissä.

Olen luonto- ja eläinavusteisesti työskentelevä yrittäjä Kuusamosta. Pidän ihmisten ja eläintyökavereiden kanssa työskentelystä, eläimet tuovat työskentelyyn aivan erityisen piirteen ja syventävät työskentelyä. Toiminnalliset menetelmät, hevosten, ihmisten sekä yhteisöjen kanssa työskentely on lähellä sydäntäni.
Työnohjaajana olen perehtynyt erityisesti ihmisten ja työyhteisöjen ja väliseen vuorovaikutukseen, sen käsittelyyn ja mallintamiseen. Erityisesti mielenkiinnon kohteena on eläinten ja ihmisten välinen vuorovaikutus yli lajirajojen. Työskentelyni keskiössä ovat myös työyhteisön toimintakulttuuri, tunnetaidot, tunnesäätely ja yhteisön jäsenten sosiaaliset tarpeet. Olen parhaimmillani vuorovaikutuksessa ja eläinten kassa työskentelyssä. Minulla on kyky kannustaa, tukea, ideoida, kehittää asioita ja prosesseja usein luovillakin tavoilla.
Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeinen. Teen työnohjausta monipuolisesti sekä hyvinvointitilallamme Ronivaarassa, liiketiloissamme Kuusamon keskustassa tai etäyhteydellä toiveen mukaan. Työskentelen myös erityisryhmien ja haastavassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa eläinavusteisesti. Kuntoutuspuolen ja nepsy-osaamiseni on käytettävissä myös työnohjauksessa.
Perheyrityksemme työllistävät n. 10 hlöä. Tarjoamme hevos-, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluita kotitilallamme Ronivaarassa ja Kuusamon keskustassa, sekä monipuolisia majoituspalveluita keskustan perhehotellissa ja mökkikylässä Kuusamon alueella.
Matkailuala, kuntoutus- ja soteympäristö sekä koulumaailma ovat minulle tuttuja toimintaympäristöjä. Minulla on hevosalan lisäksi kokemusta sekä esimiestyöskentelystä, asioiden johtamisesta sekä tuotehallinasta.

Olen ratkaisukeskeinen luonto- ja eläinavusteinen työnohjaaja, erityisnuorisotyöntekijä, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan SPHT-ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, luontohoivaohjaaja ja opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.
Minulla on markkinointipäällikön MKT-tutkinto ja ohjelmistotuotannon maisteriopinnoista valmiina laajasti tietojenkäsittelytieteiden, sosiaalipolitiikan ja kasvatustieteiden opintoja.

Viimeisen vuodet olen työskennellyt yhä enempi sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntoutusasiakkaiden parissa. Minulla on 20 vuoden kokemus kehittämistehtävistä, yrittäjyydestä ja yritysten pitkäjänteisestä rakentamisesta. Tänä aikana minulle on karttunut laaja kokemus kuntoutumista tukevien palveluiden tuottamisesta moniammatillisissa verkostoissa lastensuojelun, sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden ja perheiden parista.
Ennen yrittäjyyttä olen työskennellyt pitkään IT-alan suunnittelutehtävissä sekä ohjelmistotuote- ja markkinointipäällikkönä myös kansainvälisissä yhteisöissä, joten projektiluontoinen asiantuntijatyöskentely on minulle tuttua.

Sanna Kallunki

Perhe ja sen koti

Ronivaara on ennen kaikkea Kallungin perheen koti, jossa vanhemmat työskentelevät. Työnjako on selkeä, Sanna vastaa operatiivisesta puolesta, Harri ylläpidosta ja kaiken rakentelusta, sekä tietenkin omien yritystensä pyörittämisestä. Tilaa ja sen toimintaa on kehitetty perheen ehdoilla ja tahtiin. Isovanhemmilla ja perheen lähipiirillä on ollut tärkeä osuus toiminnan kehittämisessä ja muotoutumisessa nykyiseksi.

Perheen aika jakautuukin perheen, lasten ja arjen pyörittämisen lisäksi perheen muiden yritysten pyörittämiseen. Lasten kasvaessa myös perheenjäsenten osallisuuden muodot muuttuva pikkuhiljaa.

Ruska Laukan tallilta tapahtumissa vierailuja suomenhevosilla Ruka-Kuusamossa

Miesväki, HARRI JA POJAT

Harri vastaa pihapiirin rakennusprojekteista sekä korjauksista. Harri osallistuu tapahtumiin, tilaisuuksiin ja ajeluihin ja hän hoitaa myös traktorihommat pihassa ja pelloilla. Kaikille tuttu rauhallinen isäntä on toinen Ronivaaran vankkumattomista pilareista. 

Tilan pojat Onni ja Oskari osallistuvat toimintaan omalla tavallaan touhuten. Poikien vastuualueena on erityisesti hevosten siedättäminen erilaisiin liikkuviin ja lentäviin esineisiin ja mitä kummallisempiin päriseviin ääniin. Tämän työ veljekset ovat suorittaneet kiitettävästi; hevosemme toimivat hyvin myös muuttuvissa tilanteissa. Iän karttuessa pojilla on alkanut kiinnostamaan yhä enempi moottoroidut työ ja pojat ovat varttuneet jo nuorukaisiksi.

Harrin yritys Petäjäkylä tarjoaa monipuolisia majoituspalveluita Petäjälammen rannalla sekä kotoisaa majoitusta kuusamon ydinkeskustassa hotelli Kuusangassa. Harri työskenteleekin sekä hotellilla, Petäjälammella että Ronivaarassa.

Ruska Laukan tallilla valmennus-, yksityis-, pari-, pienryhmä ja mini tunnit Ruka Kuusamossa

NEA

Talon tyttö Nea on kasvanut hevosten keskellä ja ratsastanut suurimman osan elämästään erilaisia hevosia. Nea on suorittanut ratsastuksen ohjaajan opinnoista hevosalan opinnot ja suorittaa reaaliaineita työn ohella, samalla työskennellen perheyrityksessä. Hän hoitaa jouhevasti sekä suomalaiset, että ulkomaalaiset asiakkaat.
Nea kouluttaa tilan hevosia ja kouluttaa myös yhteistyökumppanimme hevosia esitettäväksi mm. laatuarvosteluissa.

Ronivaaran tarina ja vaiheet

Yrittäjäperhe muutti Ronivaaran tilalle vuonna 2005. Tilasta tuli sekä perheen että hevos- ja hyvinvointipalveluita tuottavan Ruska Laukan koti, jossa yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat perusarvoja.

Kahden hevosen talli on kasvanut 20:n hevosen kotitalliksi, rakennukset on remontoitu palvelemaan asiakkaiden ja eläinten kuntotumista sekä hyvinvointia. Ympäröivä luonto on tiivis ja luonteva osa tilaa ja yritystä.