Kenelle toiminta sopii?

Sosiaalipedagogisen hevostoiminta – yhdessä tekemistä ja kokemista

Ruska Laukka talli Ruka-Kuusamossa lintuperspektiivistä katsottuna

sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii Lähes kaikille

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii kaiken-ikäisille erityistä tukea tarvitseville lapsille sekä aikuisille. Hevostoimintaa voidaan tehdä sekä yksilö-, pari- että ryhmätyöskentelynä asiakkaan tavoitteita tukien. Sosiaalipedagogiseen hevos- ja eläintoimintaan ei tarvitse olla mitään aikaisempaa kokemusta eläimistä, vaan asiakkaan toiminta suunnitellaan henkilökohtaisesti tukemaan juuri hänen tavoitteitaan.

Ennaltaehkäisevän ja korjaavan sosiaalisen kuntoutuksen menetelmän tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja tukea eri ikäisten asiakkaiden kehitystä, kasvua ja elämänhallintaa.

Suunnitelmallisella hevostoiminnalla on havaittu olevan positiivinen vaikutus moniin, varsinkin autisminkirjon aiheuttamiin haasteisiin asiakkaiden elämässä. Monipuolisen tekemisen ja eläin-avusteisuuden on huomattu tukevan myös kuntoutumista, mielenterveyttä ja jaksamista.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa tehdään Ronivaarassa monimuotoisesti yksilötyönä, parityöskentelynä, ryhmätyöskentelynä sekä integroituna tallin muihin toimintoihin, kuten yhteisölliseen eläintoimintaan.

Ruska Laukan tallilla kesäleiriläisten puuhia hevosten kanssa Ruka-Kuusamossa

sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii

 • Kaikenikäisille, tukea tarvitseville 
 • Perhe- ja sosiaalityön, lastensuojelun avohuollon asiakkaille
 • Elämänhallinnan ja jaksamisen kanssa haasteisiin
 • Syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville
 • Nepsy-asiakkaille ja autisminkirjon asiakkaille
 • MT- ja työelämään kuntoutujille
Sosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan pääsee mukaan

 • Voit tulla itsemaksavana (lähetteellä tai ilman) tai maksusitoumuksella mm. sosiaali- tai terveydenhuollosta tai koulupuolelta
 • Sosiaalipedagogista hevostoimintaa, eläinavusteista toimintaa sekä nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä
 • Toiminnasta tehdään aina yksilöllinen suunnitelma
 • Toiminta ei kuulu kela-korvaavuuden piiriin
 • Jos olet kiinnostunut sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta tai koet että siitä olisi hyötyä läheisellesi, kysy Sannalta eri vaihtoehto ja mahdollisuuksia maksusitoumukseen