koira työkaverina

Koira sosiaalistajana, kuntoutumisen tukena ja ammattilaisen työkaverina

Koira hyvinvoinnin tuottajana

Koirat ovat vuosituhansia olleet ihmisen kumppaneita ja parhaita ystäviä. Ne ovat jalostuneet aikojen saatossa mitä moninaisempiin käyttötarkoituksiin ja seuranneet ihmisen mukana kaikille mantereille, kaikkiin elämäntilanteisiin.

Koirille on kehittynyt tutkimuksissakin todettu poikkeuksellinen kyky lukea ihmistä ja muodostaa lauman tyyppinen vuorovaikutussuhde paitsi oman lajinsa, myös koiran ja ihmisen kesken.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Koiran läsnäolo rauhoittaa

Koiran läsnäolo rentouttaa, sitä on helppo lähestyä ja rapsutella. Lämmin vuorovaikutussuhde koiraan laskee verenpainetta, parantaa immuunijärjestelmän toimintaa, madaltaa yleisesti stressitasoja, parantaa oppimiskykyä ja lisää molempien, sekä ihmisen että koiran oksitosiinin tuotantoa.

Osana kuntoutusprosessia koirien on todettu vaikuttavan ainakin asiakkaiden motivaatioon, toimintaan sitoutumiseen, pelkotiloihin, levottomuuteen ja keskittymiseen.

Eläinavusteinen toimintaterapia Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

koiraystävä

Koira on vierelläkulkija, kaveri ja ystävä, jonka kautta on helpompi aloittaa keskustelu vaikeammistakin aiheista. Lisäksi koirien välistä vuorovaikutusta voi hyvin peilata myös ihmisten tunteisiin ja reaktioihin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Ryhmätyöskentelyssä koira auttaa asiakkaita rentoutumaan ja usein laukaisee alkujännityksen sekä huolehtii, että jokainen ryhmän jäsen tulee kohdatuksi ja nähdyksi. Koiransa tunteva ammattilainen voi myös saada arvokasta sanatonta tietoa asiakkaasta tai ryhmästä pelkästään koiransa käyttäytymistä lukemalla.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Ammattilaisen uskollinen apuri

Koulutettu kasvatus- tai kuntoutuskoira voi kuitenkin olla asiakaskohtaamisessa vielä paljon muutakin, kuin pelkästään iloisesti läsnä, vaikka tämä toki iso osa sen toimenkuvaa usein onkin. Koiran kanssa voidaan harjoitella erilaisia sosiaalisia tilanteita, asiointikäyntejä, kaupungilla liikkumista, ylipäätään kotoa pois lähtemistä.

Erilaisin vuorovaikutusta tukevin tehtävin voidaan harjoitella vaikkapa karkea- tai hienomotoriikkaa, keskittymistä, mielipiteen ilmaisua, tunne- ja kaveritaitoja, pitkäjännitteisyyttä sekä toiminnanohjausta. Samalla koiran kanssa touhutessa itsetunto ja -luottamus paranevat miltei huomaamatta.

Puhuttaessa koirasta ammattilaisen työkaverina on erittäin tärkeää, että koira on tehtäväänsä koulutettu ja soveltuvuustestattu. Tällä hetkellä soveltuvuustestejä järjestävät ainakin Koirat Kasvatus- ja Kuntoutustyössä ry sekä sosiaalipedagogista koiratoimintaa kouluttavat tahot. Myös koiranohjaajan oma osaaminen on tärkeää sujuvan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Työkaverista pidetään huolta

Vaikka päällisin puolin koiran työskentely asiakkaiden kanssa voi näyttää leppoisalta puuhailulta, on myös koiran jaksamisesta pidettävä huolta. Ammattilaisen on tunnettava koiransa ja osattava tulkita esimerkiksi sen stressisignaalit, tauotettava työskentelyä riittävästi ja pystyttävä myös päättämään koiralle sopiva määrä työpäiviä viikossa. Jollekin koiralle sopiva määrä on yksi päivä, joku toinen voi tehdä useamman.

Koiralle vieraiden, koiran näkökulmasta välillä hyvinkin epäloogisesti käyttäytyvien asiakkaiden kanssa työskentely voi olla kuormittavaa ja vapaapäivinä hyvä koiranohjaaja huolehtii koiralle paitsi lepoa, myös rentoa palauttavaa, mielihyvää tuottavaa tekemistä. Jokaisen koiran persoonallisuudesta ja rotutyypistä riippuen palauttava tekeminen voi olla esimerkiksi metsälenkkeilyä tai rodunomaista, mielekästä toimintaa.

” Aina tallille tullessa iloisina vastaan tulevat koirat laukaisevat alkujännityksen ja omista asioista on helpompi puhua koiraa rapsutellessa.”

Koululaisryhmän opettaja