koiratoiminta

Koira sosiaalistajana, kuntoutumisen tukena ja ammattilaisen työkaverina

Kuntoutuskoira Zelma työssään Kuusamon Ronivaarassa.

koiratoiminta käytännössä

Ronivaarassa kuntoutuskoiratoiminta voi olla osana muuta eläinavusteista työskentelyä tai – toimintaterapiaa, tai ihan omana itsenäisenä työskentelymuotonaan. Usein eri eläinten kanssa toimiminen tukee toinen toistaan, ja voi tuoda työskentelyyn uusia ulottuvuuksia.

Meillä on käytössämme tällä hetkellä neljä työhön koulutettua kuntoutuskoiraa, joista jokaisella on omat erilaiset vahvuutensa. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että jokaiselle asiakkaalle tai ryhmälle löytyy juuri siihen tilanteeseen ja tavoitteeseen sopiva koira, eikä yksittäisen koiran työkuormitus kasva liian suureksi.

” Aina tallille tullessa iloisina vastaan tulevat koirat laukaisevat alkujännityksen ja omista asioista on helpompi puhua koiraa rapsutellessa.”

Koululaisryhmän opettaja
Sosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Koiran läsnäolo rohkaisee ja rauhoittaa

Koiran läsnäolo rentouttaa, sitä on helppo lähestyä ja rapsutella. Lämmin vuorovaikutussuhde koiraan laskee verenpainetta, parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja lisää kehon mielihyvähormonien tuotantoa. Koiratoiminta voi olla yksilötyöskentelyä joko kuntoutus- tai virkistysmielessä, tai pienryhmätyöskentelyä esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen tavoittein.

Koirien etuna on myös se, että niiden kanssa voidaan tarvittaessa lähteä talliympäristöstä esimerkiksi kaupungille tai kotikäynneille, vaikkapa itsenäistä liikkumista tai asiointikäyntejä harjoittelemaan. Lisäksi koirien kanssa voidaan tehdä vaikkapa koulu- tai hoivakotikäyntejä niin virkistys- kuin kuntoutusmielessäkin.

Koira kulkee mukana

Koirien kanssa pystymme työskentelemään tarvittaessa myös muualla kuin Ronivaaran maatilaympäristössä, sillä ne kulkevat sujuvasti mukana niin erilaisissa asiointitilanteissa kaupungilla kuin vaikkapa koululuokissakin.

Koira toimii myös luonnostaan motivoivana liikkeelle panevana tekijänä, esimerkiksi ulos lähteminen on usein helpompaa kun mukana on hyvin käyttäytyvä koirakaveri. Ronivaarassa työskentelee tällä hetkellä neljä soveltuvuustestattua kasvatus- ja kuntoutuskoiraa.