pelloilla ja metsässä

Monimuotoinen luonto on osa hevosten hyvinvointia.

Ruska Laukka talli Ruka-Kuusamossa lintuperspektiivistä katsottuna

Laitumet ja luonto

Kesäisin hevoset pääsevät metsä- ja peltolaitumille ja perinnebiotoopeille laiduntamaan. Tilan alueelle on rakennettu Ronin kosteikko, joka lisää alueen monimuotoisuutta.

Hevoset laiduntavat metsä- ja peltolaitumilla, joita on pihapiirin ympärillä noin 10 hehtaaria. Hevoset nauttivat laitumista ympäri vuorokauden laumassa.

Vaaran päällä olevien laidunten vaihteleva rinnemaasto on hevosille mieleistä. Korkealla sijaitsevilla aukeilla pellolla hevoset voivat kirmailla ja aukea tuo helpotusta sääski- ja paarmakausina. Metsälaitumilla hevoset puuhailevat ja samoilevat porukalla ja pääsevät puuston suojaan paahteelta ja sateelta.

Ruska Laukan tallilla kavereiden kanssa hengailua ja kesä laidunnan alkamisen riemua Ruka-Kuusamossa

” Ronivaaran hevoset saavat elää pitkän kesän hevosen elämää pellossa, vaaran rinteillä ja metsissä. Se on hevosen elämää se.”

matkalainen

Perinnebiotoopit

Ronivaaran tilalla on vaihtelevaa metsää ja monipuolista maastoa, metsälaitumia, perinnebiotooppeja sekä peltolaitumia. Haluamme tarjota hevosille puuhaa ja mielekästä liikuntaa Ronivaaran rinteillä vaihtevassa maastossa koko kesän ajaksi. Siksi hevosemme laiduntavat tilan alueella koko pitkän kesä syksyyn asti.

Luonnon monimuotoisuus ja perinnemaiseman säilyttäminen on meille tärkeää, siksi tilalla on paljon entisiä matsä- ja peltolaitumia, joilla hevoset laidutavat keskäisin.

Vaihtelevat laidunalueet, metsätarhat ja perinnebiotoopit tarjoavat mukavaa vaihtelua hevosille ravintoon sekä liikuntaan kesä-aikaan.

Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Ronin kosteikko

Ronivaaran tilalla sijaitsee perinnebiotoopeja ja Ronivaaran kosteikko, jonka valuma-ala on n. 62 km2 ja järvisyys 0%. Kosteikko lisääa alueen monimuotoisuutta sekä vähentää Matkajokeen ja alapuolisiin vesistöihin tuleva kiintoainekuormitusta. Kosteikko lisää myös alueen virkistyskäyttöä.

Kosteikko on 3 osainen, jossa on kaksi syvempää allasta. Kosteikko lisää alueen linnustoa ja luonnon monimuotoisuutta, se on myös viihtyisä ulkoilualue.