Lisätietoa eläinavusteisuudesta

Vois sanoa vielä joitain muuta.

Hyvinvointia eläinten avulla

Eläintyökaverit tuottavat hyvinvointia ihmistyökavereiden kanssa. Toimintaan valitut ja koulutetut eläimet ovat arvokkaita työskentelykavereita.

Toimintaan valitut eläintyöparit tukevat asiakkaan tai ryhmän senhetkisiä tavoitteita.

Pidämme eläintyökavereiden työmäärän kohtuullisena ja kuormitustekijät hallinnassa. Meidän vastuulla on myös huolehtia eläintyökavereiden hyvinvoinnista.

 • Terveys, elinolot sekä psyykkinen että fyysinen
  kunto on oltava hyvä, kuormitus hallinnassa
 • Hevonen tarvitsee ihmisvapaata ja mahdollisuuden
  toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä
 • Hevostyöparin täytyy tuntea toisensa, yhteistyön
  on oltava saumatonta, jotta voidaan toimia
  turvallisesti ja eettisesti
 • Hevosen käsittely, muu elämä ja käyttö pitää tukea
  eläiavusteista ja SP-toimintaa

” Lainaamalla muita, siteeraamme itseämme.”

SEja SE

Hevonen työkaverina

Suomenhevonen on ollut kautta aikain tärkeässä asemassa työskentelemässä suomalaisten rinnalla. Niin on meillä tänäänkin. Nuo tärkeät ahkerat ja uutterat hevosvoimat mahdollistavat hevosavusteisten palvelujen tarjoamisen asiakkaille.

Koira työkaverina

Koiratoiminta työskentely perustuu ammattilaisen ohjaamaan vuorovaikutukseen koiran kanssa. Työskentelyssä käytetyt koirat ovat työhönsä  koulutettuja sekä testattuja kasvatus- ja kuntotustuskoiria. 
Koiran kanssa voidaan työskennellä Ronivaara tilalla, luonnossa tai asiakkaan tavoitteiden mukaisesti myös muualla, tai vierailla vaikka  useissakin erilaissa paikoissa. Koirat tukevat myös arkiasioiden hoitoon.