maatilatoiminta

Kuntouttajina ympäristö, eläimet ja yhteiset touhut

MAATILAn arjessa

Ronivaaran arki tukee hyvinvointia ja kuntoutumista. Maatilatoiminnassa hyvinvointi kasvaa luonnosta, yhteisöstä ja tekemisestä.
Maatilatoiminnassa hevostilan normaali arki on valjastettu kuntoutumista ja hyvinvointia tukevaan käyttöön. Maatilatoiminta käsittää paitsi eläinten hoitamisen, myös maatilaympäristöön kuuluvat, vuoden kiertoon liittyvät osallistavat työt lumen luonnista heinäntekoon ja aidankorjaukseen saakka.

Osallistuminen tilan askareisiin yhdessä muiden kanssa on voimauttavaa toimintaa, joka soveltuu niin vierailijoille, kuntoutujille kuin ikäihmisillekin yksilö- tai ryhmätyöskentelynä.

Maatilatoiminta soveltuu erittäin hyvin erityisryhmille, joiden pääasiallinen tavoite on lisätä arjen aktiivisuutta ja saada monipuolista ja mielekästä tekemistä.

Toiminta ja tekeminen suunnitellaan aina yksilöllisesti kunkin asiakkaan tai ryhmän tarpeita vastaavaksi. Yhteisöllinen maatilatoiminta osallistaa, kaikki jäsenet osallistuvat toimintaan omalla tavallaan ja toiminnot suunnitellaan yksilöllisesti kunkin toimintakyvyn mukaan.

Voimaannu yhteisöllisellä maatilalla

Ronivaaran yhteisö, hevostila, hevoset, koirat ja kanat sekä ympäristö tarjoavat idyllisen ympäristön maatilatoiminnalle. Ronivaaran luontoavusteiset hyvinvointipalvelut sopivat eritysryhmille, eri kohderyhmien päivätoimintaan ja vierailukohteiksi  koululais- ja päiväkoti- tai harrasteryhmille.

Maatilatoiminta Ronivaaran tilalla voi olla eläin-, luonto-, puutarha- ja maatila-avusteista toimintaa. Luonto ja maatilaympäristö elvyttää ja voimaannuttaa kaikkina vuodenaikoina. Säänöllinen maatilatoiminta ja yhteisöön kuluminen tuottavat hyvinvointia ja vahvistavat kokonaivaltaista pärjäämistä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

” Täällä on tilaa sekä henkisesti että fyysisesti hengittää ja rauhoittua”

pienryhmäasiakas
Ruska Laukan tallilla kavereiden kanssa hengailua Ruka-Kuusamossa

Elämänhallintaa ja merkityksellisyyttä

Maatila-avusteisessa toiminnassa hyödynnetään maatilan arkea ja sen monipuolista elämää. Kaikki osallistuvat yhteiseen työhön ja toimintaan. Toistuvat rutiinit ja luontoympäristö lisäävät elämänhallinnan tunnetta ja muun muassa yliaktiivisuus, aggressiivisuus ja tarkkaavaisuushäiriöt vähenevät ja sosiaaliset taidot paranevat.

Tärkeintä on osallistuminen yhteiseen toimintaan. Normaalin arkipäivän askareet voivat olla tehokkaasti kuntouttavia. On tärkeää kokea oman työpanoksen tarpeellisuus, se että saa tehdä merkityksellistä työtä esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin eteen.

Yhteiset maatilan työt siirtävät kuntoutujan huomiota pois omista huolista tai sairaudesta ja tarjoavat tekemistä samalla antaen päivälle tarkoituksen. Oman työn tulokset nähdessä ja saadessa onnistumisen kokemuksia itseluottamus vahvistuu. Yhteiset askareet opettavat vastuullisuutta ja elvyttävät oma-aloitteisuutta.

Metsätarhat, aukeat pellot sekä yhdessä asuminen pihatoissa tukevat hevosten hyvinvointia Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

kokemukselliset vierailut

Vieraile aidolla hevostilalla. Järjestämme ryhmille vierailuja, mm. ikä-ihmiset, koululuokat ja päiväkodit. Omakohtaisten kokemusten myötä lapsille muodostuu käsitys tilan eläimistä ja tilan toiminnasta. Kokemuksellinen oppiminen on lapsia innostava ja aktivoiva tapa uusien asioiden opiskeluun. 

Sosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

harjoittelut ja työkokeilut

Hevostilalla voi suorittaa myös yksilöllisesti suunniteltuja harjoitteluja tai työkokeiluja. Osallistumme myös sosiaaliseen työllistämiseen, jolloin tarjoamme tuettua työtä osatyökykyisille henkilöille. Suunnitelma tehdään aina henkilökohtaisesti kulloisenkin toimintakyvyn mukaan. Kaikenkuntoisille tekijöille ja kuntoutujille löytyy sopivia askareita pihapiiristä.

” Ronivaarassa mulle inhokkirotu tulikin yhdeksi lempiroduista, ja opin Sannan ja Nean avulla seuraamaan hevosia persoonina, “keskustelemaan” hevosten kanssa, sekä arvokasta asiakkaiden ja hevosten välisiä yhdistämisiä. Ronivaara avasi siis mun maailmannäkemyksen hevosharrastuksessa paljon paljon enemmän muutamassa vuodessa, kuin mitä sitä edeltävän 17 vuoden aikana olin oppinut ratsastuskouluissa ja hevosen omistajana.”

työssäoppija