Kuntouttava maatilatoiminta

Kuntouttajina ja toimintakyvyn ylläpitäjinä maatilan ympäristö, eläimet ja yhteiset askareet tilalla.

MAATILAn arjessa

Ronivaaran arki tukee hyvinvointia ja kuntoutumista. Maatilatoiminnassa hyvinvointi kasvaa luonnosta, yhteisöstä ja tekemisestä.
Maatilatoiminnassa hevostilan normaali arki on valjastettu kuntoutumista ja hyvinvointia tukevaan käyttöön. Maatilatoiminta käsittää paitsi eläinten hoitamisen, myös maatilaympäristöön kuuluvat, vuoden kiertoon liittyvät osallistavat työt lumen luonnista heinäntekoon ja aidankorjaukseen saakka.

Osallistuminen tilan askareisiin yhdessä muiden kanssa on voimauttavaa toimintaa, joka soveltuu niin vierailijoille, kuntoutujille kuin ikäihmisillekin yksilö- tai ryhmätyöskentelynä.

Maatilatoiminta soveltuu erittäin hyvin erityisryhmille, joiden pääasiallinen tavoite on lisätä arjen aktiivisuutta ja saada monipuolista ja mielekästä tekemistä.

Voimaannu yhteisöllisellä maatilalla

Ronivaaran yhteisö, hevostila, hevoset, koirat ja kanat sekä ympäristö tarjoavat idyllisen ympäristön maatilatoiminnalle. Ronivaaran luontoavusteiset hyvinvointipalvelut sopivat eritysryhmille, eri kohderyhmien päivätoimintaan ja vierailukohteiksi  koululais- ja päiväkoti- tai harrasteryhmille.

Maatilatoiminta Ronivaaran tilalla voi olla eläin-, luonto-, puutarha- ja maatila-avusteista toimintaa. Luonto ja maatilaympäristö elvyttää ja voimaannuttaa kaikkina vuodenaikoina. Säänöllinen maatilatoiminta ja yhteisöön kuluminen tuottavat hyvinvointia ja vahvistavat kokonaivaltaista pärjäämistä.

” Täällä on tilaa sekä henkisesti että fyysisesti hengittää ja rauhoittua”

pienryhmäasiakas
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa
Ruska Laukan tallilla kavereiden kanssa hengailua Ruka-Kuusamossa

Elämänhallintaa ja osallisuutta

Maatila-avusteisessa toiminnassa hyödynnetään maatilan arkea ja sen monipuolista elämää. Kaikki osallistuvat yhteiseen työhön ja toimintaan. Toistuvat rutiinit ja luontoympäristö lisäävät elämänhallinnan tunnetta ja muun muassa yliaktiivisuus, aggressiivisuus ja tarkkaavaisuushäiriöt vähenevät ja sosiaaliset taidot paranevat.

Tärkeintä on osallistuminen yhteiseen toimintaan. Normaalin arkipäivän askareet voivat olla tehokkaasti kuntouttavia. On tärkeää kokea oman työpanoksen tarpeellisuus, se että saa tehdä merkityksellistä työtä esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin eteen.

Metsätarhat, aukeat pellot sekä yhdessä asuminen pihatoissa tukevat hevosten hyvinvointia Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

toimintaa ja merkityksellisyyttä

Yhteiset maatilan työt siirtävät kuntoutujan huomiota pois omista huolista tai sairaudesta ja tarjoavat tekemistä samalla antaen päivälle tarkoituksen. Oman työn tulokset nähdessä ja saadessa onnistumisen kokemuksia itseluottamus vahvistuu. Yhteiset askareet opettavat vastuullisuutta ja elvyttävät oma-aloitteisuutta.

Toiminta ja tekeminen suunnitellaan aina yksilöllisesti kunkin asiakkaan tai ryhmän tarpeita vastaavaksi. Yhteisöllinen maatilatoiminta osallistaa, kaikki jäsenet osallistuvat toimintaan omalla tavallaan ja toiminnot suunnitellaan yksilöllisesti kunkin toimintakyvyn mukaan.

Green Care toiminnassa

Ronivaarassa Green Care-toiminta on osana kaikkea tekemistämme, sillä luonto ja eläimet nivoutuvat tavalla tai toisella osaksi kaikkea asiakastyöskentelyämme.

Ronivaaran maatilaympäristö on rakennettu tukemaan asiakkaan osallistumista ja voimautumista. Myös ympäröivää metsäluontoa hyödynnetään monipuolisesti niin erilaisilla metsäretkillä kuin vuoden kierron mukaan tehtävillä maatilan töilläkin. Talvisin metsässä päästään liikkumaan tarvittaessa paitsi hevosilla ratsain tai hevosreellä, myös  niin liukulumikengillä, kuin vaikka koiravaljakollakin.

Sosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

” Ronivaarassa mulle inhokkirotu tulikin yhdeksi lempiroduista, ja opin Sannan ja Nean avulla seuraamaan hevosia persoonina, ”keskustelemaan” hevosten kanssa, sekä arvokasta asiakkaiden ja hevosten välisiä yhdistämisiä. Ronivaara avasi siis mun maailmannäkemyksen hevosharrastuksessa paljon paljon enemmän muutamassa vuodessa, kuin mitä sitä edeltävän 17 vuoden aikana olin oppinut ratsastuskouluissa ja hevosen omistajana.”

työssäoppija