Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Elämänlaatua nuorille, aikuisille ja perheille.

eläinavusteinen nepsy-valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykologinen valmennus on myönteistä kehitystä tukeva ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä eri-ikäisille nuorille, aikuisille ja perheille. Valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on neurospykiatrisia haasteita esimerkiksi neuropsykiatrinen erityisyys tai autismin kirjoa ja asiakkaille, joilla on mielenterveyden haasteita.

Eläinavusteinen Nepsy-valmennus tehdään hevos- tai koira-avusteisesti maalaisympäristössä tai asiakkaan omassa elämänpiirissä.

Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

“Oma itseluottamus, usko omiin kykyihin, optimismi ja valon näkeminen tunnelin päässä”

naisasiakas
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

läsnäolevat eläimet

Eläinavusteisessa valmennuksessa eläimet tuovat oman panoksensa valmennukseen. Eläimen läsnäololla on positiivisia vaikutuksia mm. vuorovaikutukseen, voimaantumiseen, positiiviseen ajatteluun ja tunnelukkojen aukeamiseen.
Henkilökohtainen valmennussuunnitelma voi sisältää mm. yksilötatapaamisia, pienryhmässä työskentelyä, itsenäisiä tehtäviä ja yhteydenpitoa tapaamisten välillä, vertaistukea, talli- ja ryhmätoimintaa. Valmennus voi olla integroitu myös muuhun toimintaan tallilla.
Perhevalmennus taas sisältää yhteisiä ja erillistä toimintaa sekä lapsille, että aikuisille.

Nepsy-valmennus on ennaltaehkäisevää elämänlaatua edistävää kuntoutusta. Ratkaisukeskeinen toimintatapa keskittyy kannustavien käytännön työkalujen löytämiseen asiakkaan arkeen. Neuropsykologisen valmennuksen ohjaaja on rinnallakulkija ja turvallinen asioiden jakaja.

Ruska Laukan tallilla kesäleiriläisten puuhia hevosten kanssa Ruka-Kuusamossa

tulevaisuuden taidot

Nepsy-valmennus voi toimia itsenäisesti tai osana asiakkaan suunnitelmallista ennalta ehkäisevää ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta.

Valmennuksen aikana opit uusia toimintatapoja hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen elämän eri osa-alueilla esimerkiksi itsestä ja kodista huolehtimiseen, opintojen loppuun saattamiseen, elämänhallintaan tai voimavarojen suuntaamiseen.

Valmennus keskittyy tulevaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa keskitymme siirtäämään ajatusta eteenpäin, löytämään positiivisia arjen selviämiskeinoja haastaviinkin tilanteisiin.

////kenelle, miten

Metsätarhat, aukeat pellot sekä yhdessä asuminen pihatoissa tukevat hevosten hyvinvointia Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa