Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

Perhekuntoutus

Intensiivinen työskentely perheiden kanssa toiminnallisin menetelmin viihtyisissä mijöissä.

Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

Perhelähtöiset palvelut

Tuotamme sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset perhetyön palvelut. Käytämme työssä monipuolisia ratkaisukeskeisiä, sekä perinteisiä, että eläinavusteisia mentelmiä.

Lähityöskentely toteutetaan sovitusti osittain perheessä ja osittain toiminnallisen kuntoutuksen keinoin eläin- ja luontoavusteisesti. Asiakkaina voi olla lastensuojelun, lapsiperheiden, perhetyön tai sosiaalipalvelujen perhetyön asiakkaita. Yleensä perheitä tai yksilöitä, joiden pärjäämistä ja kuntoutumista palvelu tukee hyvin.

Olemme aluehallintovirastoon rekisteröity yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja, joka on myös hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuottajarekistereihin.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksen tavoitteena on lähes aina pysäyttää perheen haastava tilanne ja lisätä perheen resursseja selvitä arjesta. Tämän vuoksi yhtäaikaiset erilaiset interventiot ovat tarpeen.
Yksilölliset tavoitteet sovitaan perhekohtaisesti, tuki on käytännön apua ja psykososiaalista tukea perheelle sopivassa suhteessa. Tehostetussa perhetyössä yhteydenpito tapaamisten välillä on myös käytössä.

Työskentelyä ohjaa aina perheen ja verkoston kanssa sovitut tavoitteet. Lähityöskentely toteutetaan sovitusti osittain perheessä ja osittain toiminnallisen kuntoutuksen keinoin eläin- ja luontoavusteisesti.

Työskentely toteutetaan moniammatillisessa tiimissä perheen tarpeiden mukaan. Lähityöskentely toteutetaan sovitusti osittain perheessä ja osittain toiminnallisen kuntoutuksen keinoin eläin- ja luontoavusteisesti. Sisältää myös vanhempien ohjausta ja sekä perheen jäsenten kanssa tapahtuvaa terapeuttinen työskentelyä.