Ruska Laukka talli, Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaRuska Laukka Talli, ei tallikissa Mirkku-prisessa

Ronivaara – hyvinvoinnin lähde

läsnäoloa, itsensä löytämistä, uutta näkökulmaa ja voimavaroja

 

 

Hyvinvointia luonnosta ja eläimistä vastuullisesti

Luonto, maalaisympäristö ja eläimet tuottavat luonnollista hyvinvointia. Hyvinvointipalvelut ruokkivat kaikkia aisteja ja ajattelua, tuottavat läsnäoloa ja onnellisuutta.

Ronivaaran luonto- ja maatilaympäristö eläimineen tarjoaa miellyttäviä ja voimaannuttavia kokemuksia yksin sekä ryhmässä. Tilalla pääset kokemaan eläinten kanssa hyvinvointivaikutuksia turvallisissa pienryhmissä. Eläinavusteisen työskentelyn kohtaamiset ovat vaikuttavia.

Asiakkaiden hyvinvointi

 • Fyysinen ja psyykkinen asiakasturvallisuus aina etusijalla, huomioitu jo tilojen ja toiminnan suunnittelussa
 • Puitteet siistit, asianmukaiset, esteettömiä
 • Eläimet turvallisia, työhönsä koulutettuja, motivoituneita ja työskentelevät mielellään
 • Turvavarusteet ja tilat ja piha-alueet siistinä
 • Vakituinen henkilöstö tuntee eläimet, lajit ja paikat perinpohjin

Eläinten hyvinvointi

 • Hevosten ja muiden eläinten työnmäärä kohtuullinen
 • Eläinten hyvinvointi tärkeä, huomioitu elinolojen, tilojen työskentelyn suunnittelussa
 • Eläimillä mahdollisuus taukoihin ja vapaalla mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä 
 • Eläimillä myös omat työpäivät ja vapaat

Vastuullisuus ja hyväksynnät

Olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä eläinten hyvinvoinnin ja vastuullisuuden kehittämisessä. Meille on myönnetty Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisesta toiminnasta. Olemme sitoutunut noudattamaan STF-Finlandin kestävän matkailun periaatteita.

Meille on myönnetty Suomen Ratsastajainliiton laatutalliluokitus, joka myönnetään vain esimerkillisesti hoidetuille yrityksille.
Noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Suomen Ratsastajain Liiton, Green Care Finlandin, Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen, Koirat Kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry:n sekä HETI – Horses in Education and Therapy International sekä Green Care -Finlandin eettisiä suosituksia ja ohjeita.

Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työskentelyote keskittyy voimavaroihin, tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Luonto- ja eläinavusteisuus tuo työskentelyyn uuden ulottuvuuden, joka edesauttaa sekä henkilökohtaista että organisaation kehitysprosessia.

Ratkaisukeskeisyys on aina vahvasti läsnä eläinten kanssa toimiessa. Luonto- ja eläinavusteinen työnohjaus on vaikuttava tapa kehittää työyhteisön vuorovaikutus- ja työelämätaitoja sekä laajentaa näkökulmia.

Yksilöllinen työnohjaus soveltuu erityisen hyvin työssäjaksamisen ja palautumisen tukemiseen sekä tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaan työhön liittyviä ilmiöitä ja kehittyä ammattilaisena.

eläintyökavereiden hyvinvointi

Eläintyökaverit tuottavat hyvinvointia ihmistyökavereiden kanssa. Toimintaan valitut ja koulutetut eläimet ovat arvokkaita työskentelykavereita. Eläinystävillemme on hyvät elinolot, yksilöllinen hoito, laumakavereita ja mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä.

Pidämme eläintyökavereiden työmäärän kohtuullisena ja kuormitustekijät hallinnassa. Meidän vastuulla on myös huolehtia eläintyökavereiden hyvinvoinnista.

 • Terveys, elinolot sekä psyykkinen että fyysinen
  kunto on oltava hyvä, kuormitus hallinnassa
 • Hevonen tarvitsee ihmisvapaata ja mahdollisuuden
  toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä
 • Eläintyöparin täytyy tuntea toisensa, yhteistyön
  on oltava saumatonta, jotta voidaan toimia
  turvallisesti ja eettisesti
 • Hevosen käsittely, muu elämä ja käyttö pitää tukea
  eläinavusteista toimintaa

Työhyvinvoinnin ja jaksamista tuki

Ronivaaran palveluista löytyy yksilöllinen tapa tukea henkilökohtaista työssäjaksamista ja palautumista.

Ronivaaran työhyvinvointia tukeva TYKY-toiminta on voi olla myös lyhytterapian, työnohjauksen ja toiminnallisten menetelmien yhdistelmä. Toiminta voi sisältää sekä ryhmä- että yksilökäyntejä asiakkaan tarpeen mukaan.

virkistyspäivät ja tyhy-toiminta

Ronivaaran tila on elämyksellinen ympäristö, jossa järjestämme yhteisönne ikimuistoiset virkistyspäivät ja TYHY-toiminnan.

Ohjelmassa voi olla mukavaa tekemistä ja elämyksiä hevosten kanssa, tai yksilöllisempää voimauttavaa toimintaa. Järjestämme tarjoilut viihtyisissä tiloissamme, joko tulilla tai mukavassa vintissä.

hevosvoimaa

Hyvinvoivat hevoset tuottavat hyvinvointia. Koe yksilöllisiä ohjattuja hetkiä hevosen kanssa. Henkilökohtainen matka hevosen kanssa itseesi ja omien voimavarojen äärelle.

Ronivaaran tilan hyvinvointipalveluissa saat voimaannuttavia kokemuksia henkilökohtaisesti sekä pienryhmissä toimien. Hevosvoimaa jakso sopii myös kuntoutusjaksoihin ja osaksi lyhytterapiaa, Neuropsykiatrista valmennusta tai perhetyötä.

Ohjelma sopii myös esim. TYHY- ja TYKY-päiväksi, päiväkoti- tai luokkaretkiksi, ikäihmisten retki- tai kerhon vierailuksi.

TAidelähtöinen työskentely

Taidelähtöinen työskentely voidaan liittää osaksi Ronivaaran kuntoutusta, työhyvinvointia tukevaa tai työnohjausprosessia. Työskentelyä ohjaa koulutettu ekspressiivisen taideterapian ryhmänohjaaja.

” Kun astun Ronivaaran pihapiiriin ja näen eläimet, tunnen kun voimat alkaa palautumaan ja pystyn hengittämään.”

hyvinvointiasiakas

Arvot

Eläimet ensin

Eläinten hyvinvointi, eettinen kohtelu, ekologisuus ja ihmisten välinen tasa-arvo ovat meille tärkeitä arvoja.

Hyvinvointi

Hyvinvoivat eläimet tuottavat hyvinvointia. Standardimme eläinten hyvinvoinnille ovat eläinsuojelulain ja -asetusten minimitasoa huomattavasti korkeammat.

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisen toiminnan sitoumukseen kirjattuja periaatteita jokapäiväisessä toiminnassamme.

Turvallisuus

Ronivaaran tilan sydän on turvallinen ja toimiva talliyhteisö. Kun toimitaan eläinten ja ihmisten kanssa, on turvallisuus kaiken a ja o. Kiinnitämme aina erityistä huomiota eläinten, työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuteen.

tutustu Ronivaaran kuntoutuspalveluihin!

Eläinten, ihmisten ja hyvinvoinnin kodin kuntoutumista, kasvua ja oppimista tukevat palvelut.

Ronivaaran tilan väki ja tarina

Tutustu Ronivaaran tilan isäntäväkeen, arvoihin, perheyrityksen tarinaan sekä vaiheisiin. Vuodesta 2005 Ronivaara on ollut sekä perheen että hevos- ja hyvinvointipalveluita tuottavan Ruska Laukan koti, jossa yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat perusarvoja.