Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Ronivaaran tilan kuntoutuspalvelut

Kuntouttava eläinten, ihmisten ja hyvinvoinnin koti

  

 

Eläinten, ihmisten ja hyvinvoinnin koti Kuusamossa

Ronivaaran idyllinen tila on suunniteltu vahvistamaan sekä eläinten, että ihmisten hyvinvointia. Maatila ja sen luontoympäristö on valjastettu tukemaan kuntoutumista. Ruska Laukka on SRL:n laatutalli, jonka toiminta on läpinäkyvää ja ammattimaisesti hoidettu.
Ronivaaran tila on terapeuttinen, kasvua tukeva, voimaannuttava ja kuntouttava ympäristö. Tilalla järjestetään sosiaalista kuntoutusta, elämyksellistä, vuorovaikutuksellista ja osallistavaa toimintaa kaikenikäisille.

hyvinvoiva hevostila

Tila, yhteisö, tavallinen arki ja luontoympäristö tuottavat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteellinen eläinavusteinen työskentely hevosten, koirien ja lampaiden kanssa tukee kuntoutumista, toimintakykyä ja sosiaalista kasvua.

Eläinystävillemme on hyvät elinolot, yksilöllinen hoito, laumakavereita ja mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä. Esteettömät ja eläinystävälliset talli ja muut tilat tukevat kuntoutumista ja kasvua.

Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

Palvelu asiakkaan mukaan

Tuotamme sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset perhetyön ja tehostetun perhetyön palvelut, lapsiperheiden kotipalvelut sekä henkilökohtaisen avun palvelut eri-ikäisille asiakkaille. Tuotamme myös sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset sosiaalisen kuntoutuksen, ohjauksen ja ammatillisten tukipalveluiden palveluita erilaisille asiakasryhmille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille.

Olemme aluehallintovirastoon rekisteröity yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja, joka on myös hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuottajarekistereihin.

Kuntoutuksen osaajia

Ronivaara on Ruska Laukan yrittäjien ja tilan eläinten kotitila ja useiden eri alojen ammattilaisten työpaikka. Tilan henkilöstö, hevoset, koirat ja muut eläimet ovat koulutettu toimimaan asiakaskastyössä vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.
Tilalta löytyy monipuolinen osaaminen hevosalalta, nuoriso-, kasvatus-, koulutus-, sosiaali- ja kuntoutusalalta. Henkilökunnalla on vankka kokemus ja tuorein tieto kuntoutuksen tukipalvelujen tuottamisesta.

Ronivaaralaiset työskentelevät tilan lisäksi kuntoutusasiakkaiden perheissä, kouluilla ja kotona tai harrastuspaikoissa. Kysy tarkemmin juuri sinulle tai perheellesi sopivaa tukipalvelua.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Eläinavusteinen toiminta vahvistaa

Hhevos- ja eläinavusteinen toiminta sopii kaikenikäisille. Se vahvistaa tunnetta omasta pärjäämisestä kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Toiminta tukee kasvua, kehitystä ja elämänhallintaa. Tallilla tapahtuva ammattilaisten ohjaama toiminta sopii monen tasoiseen tarpeeseen, sinulle joka tarvitset kannustavaa tukea ja sinulle joka tarvitset vahvaa tukea elämääsi.

Eläinten kanssa vuorovaikutustaidot, pitkäjänteisyys ja tunnesäätely kehittyy sekä toiminnanohjauksen taidot vahvistuvat.

Hevostoimintaa toteutetaan tallilla tavoitteellisena toimintana yksilötyönä tai pienryhmässä. Toiminta integroituu tilan arkeen ja toimintaan. Meillä kaikki ovat luonnollinen ja tasavertainen osa yhteisöä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

eläin avustaa onnistumisiin

Psykologinen turvallisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö eläimen sekä ohjaajan kanssa syntyvät avoimessa, myönteisessä, kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä.

Eläinavusteisessa toiminnassa on aina tärkeää luoda avoin, myönteinen, kannustava ja turvallinen ympäristö. Ne ovat tärkeässä asemassa eläinavusteisen työskentelyn keskiössä.

Eläinavusteisen toiminnan luoman turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy positiivisia haasteita. Tehtävät ja toiminnot eläinten kanssa ja tallissa valitaan tukemaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita.

Kaikki tilan eläimet ovat ystävällisiä ja auttavat saamaan onnistumisen kokemuksia. Myös eläintyöparin laji valitaan tukemaan asiakkaan tavoitteita. Ryhmissä työskennellessä voidaan toimia useampien eläinlajien kanssa kuten hevosten, koirien ja kanojen. Koiria on usein läsnä myös hevosavusteisessa ryhmätyöskentelyssä.

Arvot

Eläimet ensin

Eläinten hyvinvointi, eettinen kohtelu, ekologisuus ja ihmisten välinen tasa-arvo ovat meille tärkeitä arvoja.

Hyvinvointi

Hyvinvoivat eläimet tuottavat hyvinvointia. Standardimme eläinten hyvinvoinnille ovat eläinsuojelulain ja -asetusten minimitasoa huomattavasti korkeammat.

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisen toiminnan sitoumukseen kirjattuja periaatteita jokapäiväisessä toiminnassamme.

Turvallisuus

Ronivaaran tilan sydän on turvallinen ja toimiva talliyhteisö. Kun toimitaan eläinten ja ihmisten kanssa, on turvallisuus kaiken a ja o. Kiinnitämme aina erityistä huomiota eläinten, työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuteen.

Kannustava talliyhteisö

Ronivaaran tilan sydän on turvallinen ja toimiva talliyhteisö, joka tarjoaa mielekästä tekemistä. Tärkeässä roolissa ovat yhteisön jäsenet, turvalliset hevoset ja ihmiset. Ammattitaitoinen henkilökunta tukee yhdessä työparina toimivien eläinten kanssa asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita, olivatpa ne kuntoutuksellisia tai elämänlaatua lisääviä.

Ronivaaran tilan toiminta on suunnitelmallista yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä tai harrastustoimintaa. Viikoittaisia ryhmiä on muun muassa päiväkoti-, alakoulu- ja yläkouluikäisille, eri-ikäisille ja erilaisissa elämänvaiheissa olevilla aikuisille ja kuntoutujille.

” Rauhallinen maalaispihapiiri, jossa mieli lepää ja kiire rauhoittuu.”

vakioasiakas

Kuntoutus- ja tukipalvelut

Tuotamme perhekuntoutuksen, perhetyön ja tehostetun perhetyön palvelut, ammatillisen tukihenkilön ja lapsiperheiden kotipalvelut sekä henkilökohtaisen avun palvelut eri-ikäisille asiakkaille.

Työskentelyä ohjaa aina perheen ja verkoston kanssa sovitut tavoitteet, joita päivitetään tarvittaessa. Perhetyön ja tukipalveluiden tuntimäärä voi elää perheen tarpeen mukaan. Alussa työskentely voi olla tiivistäkin, ja tuen tarpeen vähentyessä, myös perhetyön määrä vähenee. 

Toteutamme palvelut asiakaan tarpeen joko asiakkaan omissa tiloissa, tai yrityksen tiloissa. Toimintaympäristömme on yhteisöllinen ja vuorovaikutukseen tukeva, rakennettu kuntoutumista ja hyvinvointia tukevaksi.

Sosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa