Ruska Laukan tallilla suomenhevosia Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaRuska Laukan tallilla suomenhevosia Ruka-KuusamossaRuska Laukan tallilla kesäleiriläisten puuhia hevosten kanssa Ruka-KuusamossaRuska Laukan tallilla ratsastus- ja teemapäiviä harrastaja perheiden kanssa Ruka KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-KuusamossaSosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Ronivaaran tilan kuntoutuspalvelut

Kuntouttava eläinten, ihmisten ja hyvinvoinnin koti

 

 

Eläinten, ihmisten ja hyvinvoinnin koti Kuusamossa

Ronivaaran idyllinen tila on suunniteltu vahvistamaan sekä eläinten, että ihmisten hyvinvointia. Maatila ja sen luontoympäristö on valjastettu tukemaan kuntoutumista. Ruska Laukka on SRL:n laatutalli, joka on myös rekisteröity Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin.

Ronivaaran tila on terapeuttinen, kasvua tukeva, voimaannuttava ja kuntouttava ympäristö. Tilalla järjestetään elämyksellistä, vuorovaikutuksellista ja osallistavaa toimintaa kaikenikäisille.

Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

hyvinvoiva hevostila

Tila, yhteisö, tavallinen arki ja luontoympäristö tuottavat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteellinen eläinavusteinen työskentely hevosten, koirien ja lampaiden kanssa tukee kuntoutumista, toimintakykyä ja sosiaalista kasvua.

Eläinystävillemme on hyvät elinolot, yksilöllinen hoito, laumakavereita ja mahdollisuus toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä. Esteettömät ja eläinystävälliset talli ja muut tilat tukevat kuntoutumista ja kasvua.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Kuntoutuksen osaajia

Ronivaara on Ruska Laukan yrittäjien ja tilan eläinten kotitila ja useiden eri alojen ammattilaisten työpaikka. Tilan henkilöstö, hevoset, koirat ja muut eläimet ovat koulutettu toimimaan asiakaskastyössä vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.
Tilalta löytyy monipuolinen osaaminen hevosalalta, nuoriso-, kasvatus-, koulutus-, sosiaali- ja kuntoutusalalta. Henkilökunnalla on vankka kokemus ja tuorein tieto kuntoutuksen tukipalvelujen tuottamisesta. Meidät on rekisteröity myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin.

Ronivaaralaiset työskentelevät tilan lisäksi perheissä, kouluilla ja asiakkaiden kotona tai harrastuspaikoissa. Kysy tarkemmin juuri sinulle tai perheellesi sopivaa toimintamuotoa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Sosiaalipedagoginen toiminta vahvistaa

Sosiaalipedagoginen hevos- ja eläintoiminta sopii kaikenikäisille. Se vahvistaa tunnetta omasta pärjäämisestä kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Toiminta tukee kasvua, kehitystä ja elämänhallintaa. Tallilla tapahtuva ammattilaisten ohjaama toiminta sopii monen tasoiseen tarpeeseen, sinulle joka tarvitset kannustavaa tukea ja sinulle joka tarvitset vahvaa tukea elämääsi.

Hevosen kanssa vuorovaikutustaidot, pitkäjänteisyys ja tunnesäätely kehittyy sekä toiminnanohjauksen taidot vahvistuvat.

Hevostoimintaa toteutetaan tallilla tavoitteellisena toimintana yksilötyönä tai pienryhmässä. Toiminta integroituu tilan arkeen ja toimintaan. Meillä kaikki ovat luonnollinen ja tasavertainen osa yhteisöä.

eläin avustaa onnistumisiin

Psykologinen turvallisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö eläimen sekä ohjaajan kanssa syntyvät avoimessa, myönteisessä, kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä.

Eläinavusteisessa toiminnassa on aina tärkeää luoda avoin, myönteinen, kannustava ja turvallinen ympäristö. Ne ovat tärkeässä asemassa eläinavusteisen työskentelyn keskiössä.

Eläinavusteisen toiminnan luoman turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy positiivisia haasteita. Tehtävät ja toiminnot eläinten kanssa ja tallissa valitaan tukemaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita.

Kaikki tilan eläimet ovat ystävällisiä ja auttavat saamaan onnistumisen kokemuksia. Myös eläintyöparin laji valitaan tukemaan asiakkaan tavoitteita. Ryhmissä työskennellessä voidaan toimia useampien eläinlajien kanssa kuten hevosten, koirien ja kanojen. Koiria on usein läsnä myös hevosavusteisessa ryhmätyöskentelyssä.

Arvot

Eläimet ensin

Eläinten hyvinvointi, eettinen kohtelu, ekologisuus ja ihmisten välinen tasa-arvo ovat meille tärkeitä arvoja.

Hyvinvointi

Hyvinvoivat eläimet tuottavat hyvinvointia. Standardimme eläinten hyvinvoinnille ovat eläinsuojelulain ja -asetusten minimitasoa huomattavasti korkeammat.

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisen toiminnan sitoumukseen kirjattuja periaatteita jokapäiväisessä toiminnassamme.

Turvallisuus

Ronivaaran tilan sydän on turvallinen ja toimiva talliyhteisö. Kun toimitaan eläinten ja ihmisten kanssa, on turvallisuus kaiken a ja o. Kiinnitämme aina erityistä huomiota eläinten, työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuteen.

Tukeva yhteisö

Ronivaaran tilan sydän on turvallinen ja toimiva talliyhteisö, joka tarjoaa mielekästä tekemistä. Tärkeässä roolissa ovat yhteisön jäsenet, turvalliset hevoset ja ihmiset. Ammattitaitoinen henkilökunta tukee yhdessä työparina toimivien eläinten kanssa asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita olivatpa ne kuntoutuksellisia tai elämänlaatua lisääviä.

Ronivaaran tilan toiminta on suunnitelmallista yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä tai harrastustoimintaa. Viikoittaisia ryhmiä on muun muassa päiväkoti-, alakoulu- ja yläkouluikäisille, eri-ikäisille ja erilaisissa elämänvaiheissa olevilla aikuisille ja kuntoutujille.

tutustu Ronivaaran Hyvinvointipalveluihin!

Jaksamista, kokemuksia ja hyvinvointia aidolla hevostilalla perinteisten suomenhevosten parissa.

” Rauhallinen maalaispihapiiri, jossa mieli lepää ja kiire rauhoittuu.”

vakioasiakas

Ronivaaran tilan väki ja tarina

Tutustu Ronivaaran tilan isäntäväkeen, arvoihin, perheyrityksen tarinaan sekä vaiheisiin. Vuodesta 2005 Ronivaara on ollut sekä perheen että hevos- ja hyvinvointipalveluita tuottavan Ruska Laukan koti, jossa yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat perusarvoja.