Ronivaaran vuodet ja kehitys

Vuosien varrella Ronivaarassa tapahtunutta ja tehtyä.

Ronivaaran väki tarina

Yrittäjäperhe muutti Ronivaaran tilalle vuonna 2005. Tilasta tuli sekä perheen että hevos- ja hyvinvointipalveluita tuottavan Ruska Laukan koti, jossa yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat perusarvoja.

Kahden hevosen talli on kasvanut 20:n hevosen kotitalliksi, rakennukset on remontoitu palvelemaan asiakkaiden ja eläinten kuntotumista sekä hyvinvointia. Ympäröivä luonto on tiivis ja luonteva osa tilaa ja yritystä.

unohdetusta tilasta toiminnan keskiöksi

Isäntäväki muutti Ronivaaraan 2005 ja Ruska Laukka on on perustettu vuonna 2006. Tässä muutamia vuosikausien aikana Ronivaaran rakennettuja rakennuksia, lukuja ja kehitettyjä toimintoja aikajärjestyksessä. Juuri tämän polun ja sen vaiheiden takia Ronivaara on se, mitä se tänään on.

2006-2009
HEVOSTOIMINTA ALKAA ja talli remontoidaan

Hevosia oli vuonna 2006 ensin yksi ja kolmen vuoden kuluttua vuonna 2009 jo seitsemän.
Ratsastuspalveluja ja tunteja. Järkevää kasvua, rakentelua, paikkojen korjailua, tallin remontointia, lisäkarsinoita, pihatto.

2010-2012
SUUNNITELMALLISTA LAAJENTAMISTA

Hevosia oli jo 10 ja tuntitoimintaa voitiin laajentaa. Tarjonnassa hevospalveluja ja ohjelmia.
Teimme tulipaikkoja, tallin vastaanottotilat rakennettiin ja tallin oheistiloja laajennettiin.

2013-2016
TUNTITOIMINTA ja MATKAILUPALVELUT vakiintuivat

Hevosia oli 12 ja lisäksi vierailevat hevoset. Ensimmäisen sosiaalipedagoginen toiminta alkoi, uusi pihatto ja maneesin rakentaminen alkoivat ja tilalla näkyi selkeästi se, että panostus hevosten hyvinvointiin tuli aina vain tärkeämmäksi.
Vuonna 2016 hevosia oli 15. Tallin sosiaalitilojen ja oheistilojen laajentaminen oli yksi hevosten ja ihmisten hyvinvointihankkeista joita tilalla tehtiin.

2017
Laidunalueet, kosteikko ja reitit kunnostus alkoi

Hevosia oli tilalla 16. Tämä vuosi tehtiin töitä metsässä, kun reitistöjä paranneltiin, hoidettiin ja laajennettiin perinnebiotooppia. Hevosten hyvinvointihankkeet jatkuivat.

2018
Piha- ja laidunalueiden kunnostukset, rekireitit

Hevosia oli tilalla 21. Maastoreiteille tehtiin uudet polut ja uusi rekireitti. Nepsy-valmennukset ja luontointerventiot tulivat palveluvalikoimaan ja uuden vastaanottotilan rakentaminen alkoi.
Kasvatus- ja kuntoutuskoiratoiminta alkoi.

2018-2020
Eläinavusteisen toiminnan kehittäminen

Karvakorvat-hankkeessa eläinavusteisten palvelujen kehittäminen.
Kuntoutuspalvelujen valikoima laajeni, kasvatus- ja kuntoutuskoiratoiminnan kehittäminen jatkui.
Uusi pihatto ja isommat vastaanotto- sekä askartelutilat valmistuivat. Infra valmis.

2020-2022 Toiminnan vakiointi ja laatutyö

Hevosia tilalla reilu 20, tilalle muutti muutama kana ja lammas sosiaalipedagogisen hevos- ja eläintoiminnan kehittämisen myötä. Ryhmä- ja yksilötoiminta laajeni, työnohjauspalvelut uutena palveluna.
Kuntoutushevosten kouluttamisen kehittäminen ja vakiointi, henkilöstön lisäkouluttaminen.
Tunnustuksia ja setifikaatteja vastuullisten eläinavusteisten palvelujen tuottamisesta. STF-sertifikaatti, SRL:n laatutalliluokitus, yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen.

… ettei hyvä putki katkeaisi, reitistön, hevosaluiden pohjien uusimista ja tietenkin pientä rakentelua, katoksia koneille ja varastotilaksi.