Taidelähtöinen työskentely

Luovat interventiot osana henkilökohtaista tai ryhmän prosessia

Taidelähtöiset interventiot

Ronivaaran palveluihin kuuluvat myös taidelähtöiset interventiot, joiden ohjaamisesta vastaa kuvataitelija, sosionomi, ekspressiivisen taideterapian ryhmänohjaaja Sanna Niikkonen. Taidelähtöisten ja eläinavusteisten menetelmien yhdistäminen antaa prosessille aivan uudenlaisen ulottuvuuden.

Taidelähtöinen interventio voidaan liittää luontevaksi osaksi Ronivaaran hyvinvointi-, työnohjaus- ja kuntoutuspalvelua, jossa menetelmät ja ohjaajat toimivat saumattomasti yhteen.

Taidetoimintaa voidaan hyödyntää esimerkiksi osana työnohjausprosessia. Parhaimmillaan menetelmät tukevat toisiaan ja kokonaisuus tukee asiakkaan tavoitteita aivan uudella tavalla.

Taideterapeuttinen ryhmätoiminta painottuu kuvataiteeseen kuten maalaamiseen, mutta voi sisältää myös kirjoittamista, liikettä ja musiikkia. Toimintakerralla voidaan esimerkiksi liikkua musiikin mukana, maalata liikettä paperille ja sen jälkeen kirjoittaa pieni teksti.

Interventiot toteutetaan joko Ronivaaran maatila- ja luontoympäristössä tai Kuusamon keskustassa Kuusangan kellaritilassa.

Taideterapeuttinen työskentelyote

Taideterapeuttista työskentelyä voidaan tehdä sekä yksilötyönä, että ryhmässä. Tärkeintä on prosessi, ei lopullinen teos. Töitä ei arvostella.

Taideterapeuttisella lähestymistavalla tavoitellaan itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääntymistä, ja tutkitaan itsen ja maailman välistä yhteyttä ja vuorovaikutusta. Siksi menetelmän yhdistäminen vuorovaikutuspainotteiseen eläinavusteiseen työskentelyyn on vaikuttava kokonaisuus.

Taideterapeuttinen työskentely on luova menetelmä, se ei ole terapiaa eikä varsinaisesti sovellu akuutteihin tilanteisiin.