Voimaannuttava talliyhteisö ja sen jäsenet

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sydän

Turvallinen talliyhteisö

Toiminnan keskiössä on turvallinen ja toimiva talliyhteisö, joka tarjoaa mielekästä tekemistä. Tärkeässä roolissa ovat yhteisön jäsenet, turvalliset hevoset ja kaikki aikuiset, joilla on yhteisössä tärkeä kasvatuksellinen rooli. Yhteisön jäsenet ja ammattitaitoinen henkilökunta eläinten kanssa työskennellen tukee asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita.

Toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät eläinten kanssa työskentelyn, yhdessä toimimisen, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta. Salliva ja dialoginen talliympäristö, yhdessä tekeminen ja osallistuminen soveltuu kaikenikäisille.

Uskomme vahvasti eläinten hyvinvointiin ja eettiseen kohteluun sekä ihmisten väliseen tasa-arvoon. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että me kaikki viihtyisimme ja kokisimme itsemme osaksi Ronivaaran väkeä – oma tärkeä paikkansa on asiakkailla, eläimillä kuin työntekijöilläkin.

Asiakkaina paljon matkailijoita ja ratsastuskoululaisia, sekä erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä. Erityisesti heille osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen on sydämen asia.

Osana yhteisöä

Talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset  tarjoavat vahvan kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. Yhteisö on tallin kaikki jäsenet, henkilökunta, eläimet muut kävijät ja asiakkaat.

Erityisen tärkeää on asiakkaan aito tunne yhteisöön kuulumisesta ja sitä kautta saadut kokemukset. Näiden kautta vahvistuu asiakkaan tunne omasta pärjäämisestä ja positiivinen suhtautuminen muihin ja myös itseensä.
Asiakkaan osallisuuden ja osallistumisen taso vahvistuu ja lisääntyy myös voimaantumisen ja kuntoutumisen myötä. Toiminnassa on tärkeää mahdollistaa osallistuminen jokaisen asiakkaan oman toiminnantason mukaan, tarvittaessa toteutamme sen erilaisin tukitoimin ja apuvälinein. Tallirakennus ja pihapiiri on viihtyisä ja esteetön.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa tehdään Ronivaarassa monimuotoisesti yksilötyönä, parityöskentelynä, ryhmätyöskentelynä sekä integroituna tallin muihin toimintoihin.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Yhdessä toisia tukien

Yhdessä tekemistä, onnistumista ja iloja. Yhteisössä on tärkeää yhdessä tekeminen ja kokeminen on voimaannuttava kokemus. Tärkeässä asemassa on oma tunne yhteisöön kuulumisesta, sitä kautta saadut kokemukset pärjäämsestä.

Turvallinen ja toimiva talliyhteisö tarjoaa mielekästä tekemistä ja aidon
kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja osallisuudesta. Onnistumiset ja omakohtaiset kokemukset, vahvistavat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tärkeässä roolissa ovat yhteisön kaikki jäsenet sekä tilan turvalliset hevoset ja aikuiset. Ammattitaitoinen henkilökunta eläinten kanssa työskennellen tukee asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita ja tarjoaa turvallisen ympäristön kasvulle ja kuntoutumiselle.

Ronivaaran toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät eläinten kanssa työskentelyn, yhdessä toimimisen, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta.
Tilan arjessa on monia kuntouttavia asioita. Osallistuminen toimintaan yhdessä muiden kanssa soveltuu kaiken ikäisille. Yksilöllisessä toiminnassa voit tulla toimintaan omaan tahtiin.

Yhteisöllisyys näkyy arjessa myös siten, että huolehdimme toisistamme; siitä että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena; siitä, että talliporukan kesken on hyvä yhteishenki ja olemme kaikki tasa-arvoisia; ja kohtelemme kaikkia, niin eläimiä, työkavereita kuin asiakkaitakin ystävällisesti.

Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

”  Hyödynsin mielikuvaa itsestäni seisomassa Ruska Laukan tallin käytävällä aina, kun terapeuttini kehotti minua kuvittelemaan itseni johonkin erityisen turvalliseen paikkaan.”

aikuinen asiakas