Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja/ EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, astuu voimaan 25.5.2018)

ja Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Ruska Laukka Ky (Y-tunnus: 2081158-0)
Meskusvaarantie 79b, 93800 Kuusamo

REKISTERIN TIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Sanna Kallunki, Ruska Laukka Ky
Nea, Kallunki, Ruska Laukka Ky
Harri Kallunki, Ruska Laukka Ky

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sanna Kallunki
info@ruskalaukka.fi
+358 40 730 3574

REKISTERIN NIMI

Ruska Laukan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Yhteydenpito nykyisten asiakkaiden kanssa, ja tiedusteluihin vastaaminen

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Reksiterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakastietojen ylläpitäminen, sekä yhteydenpito asiakkaan kanssa. Henkilötietoja käytetään vastaamaan asiakkaiden yhteydenottoihin.

Henkilötietoja ei käytettä markkinointiin tai asiakkaiden ostoskäyttäytymisen seurantaan.

Rekisterissä olevia sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita käytetään yhteydenpitoon sellaisten asiakkaan kanssa, jotka ovat tietonsa luovuttaneet yritykselle ja nimenomaisesti antaneet luvan siihen.  

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedot 
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoitetiedot, Postinumeroalue

EVÄSTEET

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Sivustot tallentavat kävijöistä seuraavat tiedot:

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.”

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan vastaajan suostumukselta vastaajalta itseltään. Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä. 

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietojen ei luovuteta muilla osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Manuaalinen aineisto: paperiset lomakkeet säilytetään jatkuvasti lukitussa tilassa, jonka kulkuoikeudet ovat rajatut.

ATK:lla käsiteltävät tiedot vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS OIKAISTA VIRHEELLINEN TIETO

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja / tai tietojen poistamista rekisteristä.
Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla seuraaviin osoitteisiin:

info@ruskalaukka.fi
Ruska Laukka Ky
Meskusvaarantie 79b
93800 Kuusamo

OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI

Kun rekisteröity ei halua, että hänen tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista. 
Poistamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla seuraaviin 
info@ruskalaukka.fi

Ruska Laukka Ky
Meskusvaarantie 79b
93800 Kuusamo