Toimintaterapia

Eläinavusteinen toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

eläin motivoi

Toimintaterapiassa eläimet ja luonto ovat vahvasti läsnä, kuten kaikissa Ronivaaran palveluissa. Eläinavusteisuus tuo perinteiseen toimintaterapiaan oman erityisen ulottuvuutensa. Asiakkaan motivaatio kasvaa ja toiminta on mielekästä.

Toimintaterapia on arjen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamista  asiakkaan yksilöllisten kuntoutuksellisten tavoitteiden kautta.

Eläimen kanssa voidaan harjoitella terapiassa esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, tunneilmaisua, keskittymistä, rauhoittumista, toiminnanohjausta sekä karkea- ja hienomotorisia taitoja. Lisäksi eläimestä huolehtiminen ja sen hoitaminen tukee itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja; tehtäväänsä koulutetun eläimen avulla voidaan mallintaa ja harjoitella monia erilaisia arjen tilanteita.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

” Tunnetaidot vahvistuvat eläinten kanssa melkein huomaamatta.”

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Koulutettu työpari

Ronivaarassa eläin on aina toimintaterapeutin työpari, jonka hyvinvoinnista ja toiminnan eettisyydestä huolehditaan tarkasti. Esimerkiksi koirat ovat yleensä aina terapiatilanteessa vapaina (toki toimintaympäristö huomioiden). Näin koiralla on tarvittaessa mahdollisuus ottaa myös etäisyyttä.

Terapeutilla on käytössään useampia soveltuvuustestattua ja työhön koulutettua koiria, joten erilaisille asiakkaille pystytään valitsemaan juuri hänelle ja hänen tavoitteisiinsa sopiva koira. Tilan muut eläimet hevosista kanoihin työskentelevät samalla periaatteella. Eläimille taataan aina riittävä lepo ja tauot sekä lajinmukaiset olosuhteet myös työskentelyn aikana.

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa sekä Ronivaaran tilalla, jonka maalaisympäristö ja erilaiset eläimet mahdollistavat monipuolisen työskentelyn, että muissakin ympäristöissä, kuten kaupungilla, kouluissa jne., jolloin toimintaterapeutin työparina toimivat kasvatus-kuntoutuskoirat. Toimintaterapiaa Ronivaarassa toteuttaa laillistettu toimintaterapeutti Mari Anttila.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Näyttöön perustuvaa

Eläinavusteinen terapia (AAT, Animal-Assisted Therapy) on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen toteuttamaa tavoitteellista kuntoutusta, jossa tavoitteiden saavuttamisen tukena, yhtenä toiminnallisena menetelmänä, käytetään eläimen kanssa tehtäviä harjoitteita. Eläinavusteisella terapialla on tutkitusti (lähde: KELA 2018. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/236987/Tyopapereita140.pdf?sequence=1) todettu olevan hyötyjä esimerkiksi autisminkirjon, muistisairauksien, mielenterveyskuntoutujien sekä mielenterveyshäiriöiden riskin alla olevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Myös neurologisessa kuntoutuksessa eläimen kanssa tehtävät harjoitteet voivat toimia perinteisiä harjoitteita motivoivammin.

Sosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Myös ilman lähetettä

Meille on mahdollista hakeutua eläinavusteiseen toimintaterapiaan itsemaksavana yksityisasiakkaana myös ilman lähetettä, jolloin ei tarvita välttämättä pitkiä tutkimus- ja lausuntokierroksia. Tämä mahdollistaa kuntoutuksen aloittamisen nopeasti ja joustavasti.