Toimintaterapia

Eläinavusteinen toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

eläin motivoi toimintaterapiassa

Toimintaterapia on arjen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamista  asiakkaan yksilöllisten kuntoutuksellisten tavoitteiden kautta. Eläinavusteisen toimintaterapian asiakas voi olla yhtä hyvin lapsi kuin aikuinenkin, joka kokee, että eläimet ja mielekäs tekeminen maatilaympäristössä voisivat edesauttaa kuntoutusprosessia.

Toimintaterapiassa eläimet ja luonto ovat vahvasti läsnä, kuten kaikissa Ronivaaran palveluissa. Eläinavusteisuus tuo perinteiseen toimintaterapiaan oman erityisen ulottuvuutensa.

Eläimen kanssa voidaan harjoitella terapiassa esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, tunneilmaisua, keskittymistä, rauhoittumista, toiminnanohjausta sekä karkea- ja hienomotorisia taitoja. Lisäksi eläimestä huolehtiminen ja sen hoitaminen tukee itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja; tehtäväänsä koulutetun eläimen avulla voidaan mallintaa ja harjoitella monia erilaisia arjen tilanteita. Eläinavusteinen toimintaterapia voidaan toteuttaa joko Ronivaaran maatilaympäristössä, tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä koira-avusteisesti.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

” Tunnetaidot vahvistuvat eläinten kanssa melkein huomaamatta.”

Ronivaaran kuntoutuskoira Halla työssään.

Koulutettu työpari

Ronivaarassa eläin on aina toimintaterapeutin työpari, jonka hyvinvoinnista ja toiminnan eettisyydestä huolehditaan tarkasti. Esimerkiksi koirat ovat yleensä aina terapiatilanteessa vapaina (toki toimintaympäristö huomioiden). Näin koiralla on tarvittaessa mahdollisuus ottaa myös etäisyyttä.

Terapeutilla on käytössään useampia soveltuvuustestattuja ja työhön koulutettuja koiria, joten erilaisille asiakkaille pystytään valitsemaan juuri hänelle ja hänen tavoitteisiinsa sopiva koira. Tilan muut eläimet hevosista kanoihin työskentelevät samalla periaatteella. Eläimille taataan aina riittävä lepo ja tauot sekä lajinmukaiset olosuhteet myös työskentelyn aikana.

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa sekä Ronivaaran tilalla, jonka maalaisympäristö ja erilaiset eläimet mahdollistavat monipuolisen työskentelyn, että muissakin ympäristöissä, kuten kaupungilla, kouluissa jne., jolloin toimintaterapeutin työparina toimivat kasvatus-kuntoutuskoirat. Toimintaterapiaa Ronivaarassa toteuttaa laillistettu toimintaterapeutti Mari Anttila.

Sosiaalipedagoginen koira-avusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Eläinavusteinen toimintaterapia

Eläinavusteinen terapia (AAT, Animal-Assisted Therapy) on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen toteuttamaa tavoitteellista kuntoutusta, jossa tavoitteiden saavuttamisen tukena, yhtenä toiminnallisena menetelmänä, käytetään eläimen kanssa tehtäviä harjoitteita. Eläinavusteisella terapialla on tutkitusti todettu olevan hyötyjä esimerkiksi autisminkirjon, muistisairauksien, mielenterveyskuntoutujien sekä mielenterveyshäiriöiden riskin alla olevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Myös neurologisessa kuntoutuksessa eläimen kanssa tehtävät harjoitteet voivat toimia perinteisiä harjoitteita motivoivammin.

Eläinavusteinen toimintaterapia Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Toimintaterapiaan Myös ilman lähetettä

Meille on mahdollista hakeutua eläinavusteiseen toimintaterapiaan itsemaksavana yksityisasiakkaana myös ilman lähetettä, jolloin ei tarvita välttämättä pitkiä tutkimus- ja lausuntokierroksia. Tämä mahdollistaa kuntoutuksen aloittamisen nopeasti ja joustavasti. Toimintaterapiaa  Ronivaarassa toteuttaa laillistettu toimintaterapeutti (AMK) Mari Anttila.