Toimintaterapia juuri sinulle

Tavoitteellista kuntoutusta kaikenikäisille luonto- ja maatilaympäristössä osana arvostavaa yhteisöä.

toiminnallisuus motivoi

Toimintaterapia on arjen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamista  asiakkaan yksilöllisten kuntoutuksellisten tavoitteiden kautta. Toimintaterapian asiakas voi olla yhtä hyvin lapsi kuin aikuinenkin, joka kokee, että eläimet ja mielekäs tekeminen maatilaympäristössä voisivat edesauttaa kuntoutusprosessia.

Toimintaterapiassa luonto ja toiminnalliset menetelmät ovat vahvasti läsnä, kuten kaikissa Ronivaaran palveluissa. Luonto ja maatilaympäristö tuo perinteiseen toimintaterapiaan oman erityisen ulottuvuutensa.

Terapiassa harjaannutetaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, tunneilmaisua, keskittymistä, rauhoittumista, toiminnanohjausta sekä karkea- ja hienomotorisia taitoja.

Ronivaaran luontoympäristössä eläimestä huolehtiminen ja sen hoitaminen tukee itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja; tehtäväänsä koulutetun eläimen avulla voidaan mallintaa ja harjoitella monia erilaisia arjen tilanteita.

Monipuolisesti ja ammatillisesti, asiakas edellä

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa Ronivaaran tilalla, jonka maalaisympäristö ja erilaiset eläimet mahdollistavat monipuolisen työskentelyn, sekä Kuusamon keskustan pienryhmä ja terapiatilassa. Toimintaterapiaa tehdään muissakin ympäristöissä, kuten keskustan palveluissa, kouluissa ja asiakkaan elinpiirissä.

Toimintaterapiaa Ronivaarassa toteuttaa laillistettu toimintaterapeutti, jolla on pitkä kokemus sote-alalta. ml. nuottivalmennukset, tehostettu perhetyö, neuropsykiatrinen valmennus, moniammatillinen verkostotyö ja perhekuntoutustiimissä työskentely. Toimintaterapia on luonteva osa Ronivaaran kuntoutustiimin palveluita ja onkin usein integroitu muihin palveluihin.

Terapeuttiseksi rakennetut ympäristöt tukevat kuntoutumista

Toimintaterapia on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen toteuttamaa tavoitteellista kuntoutusta, jossa tavoitteiden saavuttamisen tukena, yhtenä toiminnallisena menetelmänä, käytetään luonto- ja maatilavusteisia harjoitteita. Toiminnallisilla menetelmillä on tutkitusti todettu olevan hyötyjä esimerkiksi autisminkirjon, muistisairauksien, mielenterveyskuntoutujien sekä mielenterveyshäiriöiden riskin alla olevien lasten ja nuorten sekä aikuisten kuntoutuksessa.

Myös neurologisessa kuntoutuksessa yhteisöllisesssä luonto- ja maatilaympäristössä tehtävät harjoitteet voivat toimia perinteisiä harjoitteita motivoivammin.

Toimintaterapiaan Myös ilman lähetettä

Olemme rekisteröity palveluntuottaja pohteen terveys- ja kuntoutuspalveluiden tuottajarekisterissä.

Meille on mahdollista hakeutua 1toimintaterapiaan itsemaksavana myös ilman lähetettä, jolloin ei tarvita välttämättä pitkiä tutkimus- ja lausuntokierroksia. Tämä mahdollistaa kuntoutuksen aloittamisen nopeasti ja joustavasti.

Ruska Laukka talli, Hyvinvointia luonnosta ja Eläimistä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa