Vastuullisuussitoumus

Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisen toiminnan sitoumukseen kirjattuja periaatteita jokapäiväisessä toiminnassamme

Metsätarhat, aukeat pellot sekä yhdessä asuminen pihatoissa tukevat hevosten hyvinvointia Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Eläinten kunnioittaminen ja eettinen kohtelu

Hyvinvoivat eläimet ovat toimintamme ydin. Meillä jokainen eläin – hevonen, koira, lammas tai vaikka kana – on yksilö, jolla on nimi ja tarina. Koska kaikki työntekijämme työskentelevät meillä ympäri vuoden, pystymme viettämään paljon aikaa eläintemme kanssa ja siten opimme tuntemaan eri yksilöiden käyttäytymisen ja luonteenpiirteet. Yksilöiden tunteminen takaa turvallisen työskentelyn niiden kanssa.  Jokaisella eläimellä on mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen, puhtaaseen ja turvalliseen asuinpaikkaan, sekä tauotettuun ja kohtuulliseen työskentelymäärään.

Eläinten kouluttamisessa käytämme ainoastaan eettisiä ja uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvia menetelmiä. Seuraamme aktiivisesti alan kehittymistä ja osallistumme alan kehityshankkeisiin.

Suomessa eläinten pitoa ohjaa viime kädessä eläinsuojelulaki ja -asetukset. Omat standardimme eläinten hyvinvoinnille ovat lakisääteistä minimitasoa huomattavasti korkeammat. Olemme olleet esimerkkikohteena useissa hevosten hyvinvointia käsittelevissä hankkeissa ja saaneet hyviä arvioita auditoinneissa.

Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

ekologinen vastuu

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on osa toimintaamme. Tilan alueella on hoidettuja pelto- ja metsälaitumia, hoidettu kosteikko, perinnebiotooppiniittyjä ja kunnostettu puro. Laiduntavat hevoset ja lampaat edesauttavat useiden perinteisten niittykasvien säilymistä.

Kaikki aktiviteettimme toteutetaan lihasvoimin joko hevosen selästä, hevosreellä tai -kärryillä, koiravaljakon vetämänä tai omin jaloin. Myöskään oppaamme eivät käytä retkillä moottoroituja kulkuvälineitä. Kannustamme asiakkaitamme ja työntekijöitämme mahdollisuuksien mukaan yhteiskuljetuksiin ja kimppakyyteihin, joita järjestämme myös itse.

Hevosten pihattoasuminen on paitsi hevosten hyvinvointia edistävä, myös ekologisesti kestävä ratkaisu. Esimerkiksi lämmitys- ja valaistuskulut sekä kuivikkeen määrä on pihattoasumisessa perinteistä talliasumista merkittävästi pienempi.

Kaikessa rakentamisessa ja korjaamisessa pyrimme suosimaan kierrätysmateriaaleja. Kierrätämme materiaalit aina, kun se on mahdollista.

Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Turvallisuus

Huomioimme erityisesti hygienian, meidän kaikkien terveyden suojaamisen sekä turvallisuusasiat eläinten kanssa toimiessa. Kaikilla työntekijöillämme on eläinalan ammattitutkinto tai –koulutus, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn eläinten kanssa.

Tarvittaessa meiltä löytyy asiakkaille suojavarusteita, kuten turvaliivejä ja ratsastuskypäriä. Huolehdimme ja ohjeistamme asiakkaita varusteiden oikeasta käytöstä sekä perehdytämme asiakkaat eläinten turvalliseen ja eettiseen kohteluun ennen aktiviteetin aloittamista. Aktiviteetit toteutetaan pienryhmissä, joka mahdollistaa yksilöllisen ja kiireettömän kokemuksen.

Meillä on riittävä määrä henkilökuntaa suhteessa tilalla oleviin eläimiin ja vieraileviin asiakkaisiin. Kaikki asiakastyössä käytettävät eläimemme on koulutettu tehtäviinsä.

Noudatamme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Suomen Ratsastajain Liiton, Green Care Finlandin, Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen, Koirat Kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry:n sekä HETI – Horses in Education and Therapy International eettisiä suosituksia ja ohjeita.

Ruska Laukan tallilla ratsastus- ja teemapäiviä harrastaja perheiden kanssa Ruka Kuusamossa

Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vastuu

Osallisuutta ja osallistumista tukeva maatilaympäristö on toimintamme kivijalka. On tärkeää mahdollistaa osallistuminen jokaisen asiakkaan oman tason mukaan, tarvittaessa erilaisin tukitoimin ja apuvälinein. Tallirakennus ja pihapiiri ovat esteettömiä. Ratsaille noustaan hevos- ja asiakasystävälliseltä rampilta.

Yhteisöllisyys näkyy arjessamme toisistamme huolehtimisena, ympäristön siisteytenä ja turvallisuutena. Talliporukan kesken on hyvä yhteishenki ja olemme kaikki tasa-arvoisia. Kohtelemme kaikkia eläimiä, työkavereita ja asiakkaita ystävällisesti.

Viestimme avoimesti ja rehellisesti toiminnastamme ja sitä ohjaavista periaatteista niin asiakkaille, yhteistyökumppaneillemme kuin työyhteisömme sisällä. Vastaamme rehellisesti asiakkaidemme kysymyksiin ja meillä on mahdollista nähdä miten ja missä eläimemme asuvat.

Vuosien saatossa olemme olleet mukana järjestämässä erilaisia avoimien ovien päiviä, vähävaraisille perheille suunniteltuja tapahtumia ja ohjelmia sekä muita hyväntekeväisyystapahtumia yhdessä Kuusamon kaupungin, seurakunnan ja Rotarien, Leijonien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Koemme tämän osana sosiaalista vastuullisuustyötä ja kannustamme siihen myös muita talliyhteisömme jäseniä.

Kaikki työntekijämme ovat paikallisia ja työskentelevät tilalla ympäri vuoden. Teemme yhteistyötä paikallistahojen kanssa matkailupalveluiden ja muiden toimintojemme suhteen. Hankimme mahdollisimman paljon materiaaleja ja raaka-aineita paikallisesti. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja koulutuksiin.  Oli kyse sitten matkailu- tai kuntouttavasta palvelusta, toiminnan kehittämisen tulee aina lähteä eläinten hyvinvointi edellä, ympäristö ja ekologinen vastuu huomioiden.

Toimintamme on monipuolista ja kattaa kaikki vuodenajat. Esimerkiksi kuntoutus- ja tukipalveluissa huomioimme maatilan vuodenkierron ja tehtävät aktiviteetit valitaan asiakkaan tavoitteen sekä käsillä olevan vuodenajan ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Paikallisuus näkyy palveluissamme myös suomalaisten alkuperäisrotujen hyödyntämisenä ja arvostamisena. Tlan ratsastus- ja hevosohjelmapalvelut toteutetaan suomenhevosilla, lisäksi lampaat ja kanat ovat suomalaisia alkuperäisrotuja. Säilytämme erilaisia perinteisiä työkaluja ja -menetelmiä. Tilalta löytyy esimerkiksi perinteinen sepän paja työkaluineen.