Yksityiset sosiaalipalvelut

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelut

Palvelu asiakkaan mukaan

Tuotamme sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset perhetyön ja tehostetun perhetyön palvelut, lapsiperheiden kotipalvelut sekä henkilökohtaisen avun palvelut eri-ikäisille asiakkaille. Tuotamme myös sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset sosiaalisen kuntoutuksen, ohjauksen ja ammatillisten tukipalveluiden palveluita erilaisille asiakasryhmille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille.

Olemme aluehallintovirastoon rekisteröity yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja, joka on myös hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuottajarekistereihin.

sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen ja ohjauksen palvelut sekä tukipalvelut sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä osallisuuden edistämiseen.

Toimimme pitkäjänteisesti ja tuotamme palveluita sekä asiakkaan ympäristöissä ja verkostoissa, että tilallamme joustavasti sekä yksilö-, että ryhmämuotoisesti eläin ja luontoavusteisin menetelmin.

Tilalla tuotetut ryhmäpalvelut vastaavat erityisesti syrjäytymisen ehkäisemisen ja osallisuudet edistämisen tarpeisiin ja tukevat sosiaalista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta.

Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa
Sosiaalipedagoginen seikkailua metsässä ja veden äärellä Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

henkilökohtainen apu ja perheiden kotipalvelu

Monipuoliset tukipalvelut arkeen ja elämän erilaisiin tilanteisiin. Palvelulla tuetaan ja avustetaan perheitä, huolenpitoa ja toimintakykyä niin, että asiakas suoriutuu jokapäiväisen elämän tehtävistä ja toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti.

Käytössä on toiminnalliset ja osallistavat menetelmät, joilla asiakkaan kanssa yhdessä toimien voimme mallintaa jokapäiväisten toimintojen rutiineja.